คนที่รักษาจิตอย่างตัวเองยังไม่ได้แล้วคิดว่าจะไปพึ่งหมอทั้งหมดให้หมอรักษากาย ฉันต้องหาย ๆไม่หายไม่ได้ โอ๊ย! ยิ่งจิตใจมีความกังวลความหดหู่ความห่วงใยกายยิ่งมีปัญหาฮอร์โมนต่าง ๆบางทีไม่ปกติมีผลข้างเคียงหมอเขาให้เราพึ่งได้แค่เฉพาะทางกายเท่านั้นทางใจเราต้องพึ่งของตัวเราเอง

พอทำความเข้าใจถูกต้องแล้วทุกขเวทนาก็ได้ สุขเวทนาก็ไม่มีปัญหาอะไรมีความเข้าใจยอมรับมันเราอยู่กับทุกข์ได้นี่คือสิ่งสำคัญด้วยจิตใจที่ตั้งไว้อย่างดีเราอยู่กับทุกข์ได้ อยู่ได้อย่างผาสุกตั้งจิตด้วยสติทำสมาธิให้เกิดขึ้นลับปัญญาให้แหลมคมด้วยการฟังธรรมะอยู่เป็นประจำไม่ใช่แค่ว่าจำได้ อยู่ในตำรา เป็นtext booksแต่เวลามีปัญหาเกิดขึ้นให้จิตใจของเรามีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะมีความผาสุก ก็จะดีขึ้นมาได้

Time Index

[02:36] เห็นทางธรรม | แบ่งปันเรื่องธรรมะกับสุขภาพ

[09:00] พุทธภาษิตเรื่อง "ทรงชนะแล้วจะไม่กลับพ่ายแพ้"

[11:02] ปรับตัวแปรแก้สมการ | สิ่งที่ควรรู้ เมื่อเจ็บไข้

[14:20] 1) เป็นผู้ที่ผาสุกได้ | แยกจิตและกายออกจากกัน

[22:46] 2) วิธีการ ขั้นตอน อุบาย | ด้วยปัญญาอันแหลมคม

[33:07] ปัญญา | ความเข้าใจ เห็นตามความเป็นจริง ยอมรับ

[36:47] 3) ใช้ปัญญา | แยกแยะสิ่งภายในกับสิ่งภายนอก

[40:23] 4) กายอาจพึ่งคนอื่น | จิตใจต้องพึ่งตน

[45:50] 5) ความเจ็บป่วยที่เป็นผลของกรรม | แผ่เมตตา

[49:36] 6) อย่ามัวอ้อนวอนขอร้อง | แต่เข้าใจ ใช้กายให้มีกำไร

[52:12] 7) ระลึกนึกถึงศีล | ของเรา ความดีของเรา

ฟัง “ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่อย่างพรหม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563