พยายามทำความดียังไงก็ตาม ก็ยังเจอปัญหาเศรษฐกิจ เจอปัญหานั่นเจอปัญหานี่โรคภัยไข้เจ็บก็เจออยู่ แต่ก็ยังคงทำความดีอยู่ตลอด ๆ ตอนสุดท้ายคุณอาจจะแบบไม่ได้มีความสุขก็ได้ แต่เรารู้ว่าในจิตใจเรา…กำไร

Time index

[05:40] ทำยังไงให้เลิกแฟนจ้าชู้ได้

[36:15] สมาธิทำให้เกิดปัญญาใช่หรือไม่ และสมาธิแแบบไหนทำให้เกิดปัญญา

[42:51] คำว่าบารมีเต็ม เป็นอย่างไร แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเต็มแล้ว