เด็กชายคนหนึ่งถูกขังอยู่ในกรงเหล็ก ถูกขังไม่ให้ออกไปข้างนอกตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 16 ปี ถึงได้ออกไปนอกกรงเหล็กอันนี้ เรื่องราวนี้มาในอโยฆรชาดก เรื่องราวที่มีการผูกเวรกันระหว่างพระราชเทวีกับนางยักษิณีตนหนึ่ง จึงทำให้พระราชบิดาสร้างกรงเหล็กไว้ เพื่อป้องกันอโยฆรกุมารไม่ให้ถูกนางยักษิณีจับกิน ครั้นออกมาจากกรงเหล็กจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ส่วนจุลลสุตโสมชาดก เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในครั้งที่เสวยชาติเป็นพระเจ้าจุลลสุตโสม ภายหลังได้ออกบวช เพราะเข้าใจอานิสงส์ของการหลีกออกจากกาม แต่กว่าจะออกบวชได้นั้น ต้องแก้ปัญหาต่าง ๆ มากมาย

สองเรื่องเกี่ยวกับมหาภิเนษกรมณ์ การบำเพ็ญเนกขัมมะบารมี เมื่อฟังแล้วให้เห็นโทษของการครองเรือน ให้เห็นประโยชน์ของการหลีกออกจากเรือน จะเป็นความงดงามในที่สุด ความงดงามในเบื้องต้น ความงดงามในท่ามกลาง ด้วยบทพยัญชนะด้วยนิมิตด้วยข้อมูล จบสวยได้ตรงออกบวชนี่แหละ

Time Index:

[03:09] เกริ่นนำ "การบำเพ็ญเนกขัมมบารมี"    

[05:43] จุลลสุตโสมชาดก ว่าด้วยพระเจ้าจุลลสุตโสมออกบวช

[10:57] ทรงโต้แก้คำทัดทานที่ไม่ให้บวชด้วยความหนักแน่น

[25:03] อโยฆรชาดก ว่าด้วยอำนาจของมัจจุราช 

[36:24] เห็นภัยเห็นโทษเห็นอานิสงส์ จึงออกบวช 

[41:53] 24 คาถา | เปรียบไว้กับการเอาชนะมัจจุราช 

[49:35] วิธีการเดียวที่จะพ้นภัยจากความตายได้