“เงินทองที่คุณได้มาแล้ว จากการดำเนินอาชีพการงานในสังคม เงินทองที่ได้มาแล้วบางทีก็เอาไปใช้หาความสุขบ้างนะอ่ะ ถ้าคนเกษียณแล้ว ก็อยากจะเอาเงินไปใช้มาทำสวยบ้างนะอ่ะ ฉันอยากจะไปฉีดโบท๊อกบ้าง ฉันอยากจะไปนวดหน้าบ้าง หรือใช้เงินไปเที่ยวจุดนั้นจุดนี้บ้าง แล้วเกิดลูกหลานไม่พอใจว่า โอ๊ย! ทำไมคุณย่าคุณยายเนี่ยเอาเงินมาใช้แบบนี้ ลักษณะนี้มันผิดคำสอนไหม ก็ฉันจะเอาเงินที่ฉันหาได้ มาเนี่ย มาใช้ยังไงแล้วมันจะมีปัญหาอะไร ถูกมั๊ย? ในเรื่องนี้เรามีวิธีการพิจารณาให้มันเป็นไปตามทำนองคลองธรรม ไม่ให้เงินนั้นมันมามีปัญหากับเราได้”

ในเอพิโสดนี้ จึงได้มาทำความเข้าใจใน 3 ประเด็น เกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ ที่เราจะดำเนินชีวิตของเราไปในลักษณะไหนอย่างไร โดยพิจารณาไล่มาจากเรื่องของศีล ไล่มาจากเรื่องของการค้าขายที่พึงกระทำหรือไม่กระทำ แล้วก็มาในเรื่องของการกระตุ้นราคะ โทสะ โมหะ จากนั้นการช่วยเหลือกันในกระแสแห่งหน้าที่การงานควรจะเป็นอย่างไรในจุดที่ว่าเราจะช่วยเหลือไหม เราจะตั้งจิตอย่างไร ใช้ทรัพยากรไปในแบบไหน และในประเด็นสุดท้ายที่ว่า เรามีเงินทองได้มาแล้ว จะใช้จ่ายให้ถูกหน้าที่ได้อย่างไร เสพกามในลักษณะไหนที่มันจะถูกต้องได้ ยินดีได้ แล้วให้เราเป็นไปตามธรรม

Time Index

[03:53] ช่วง "เห็นทางธรรม" | เมื่อมีการตั้งสติ ใคร่ครวญโดยแยบคาย น้อมเข้ามาสู่ตน ทรงธรรมะไว้ในใจ นั่นคือ มีการปฏิบัติธรรมแล้ว

[10:31] ข้อควรระวังในการอนุมาน ในการขูดเกลา

[14:06] พุทธภาษิตเรื่อง "ทรงถูกชาวบ้านแกล้งปิดบ่อน้ำ"

[16:19] ช่วง "ปรับตัวแปรแก้สมการ" | การดำเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption)

[20:17] ประเด็น 1 หลักการประกอบการงานชอบด้วยกุศล

[31:02] ประเด็น 2 วิธีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (อุปการะ กตัญญูกตเวที) | เนรคุณที่แฝงมาในคำโกหกล่วงหน้า

[42:07] ประเด็น 3 วิธีพิจารณาแบ่งจ่ายทรัพย์ที่ถูกต้องตามหลักคำสอน

[49:35] การเลี้ยงตนให้อยู่เป็นสุข ให้อิ่มหนำ vs สุรุ่ยสุร่าย / แร้นแค้น ขัดสน