“แล้วทำไมคนเราถึงจะมาหลีกออกจากกาม ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียนได้ เพราะฉะนั้น นี่คือหัวข้อของสัมมาสังกัปปะ คือ ความดำริชอบ ความดำริในทางที่จะให้จิตใจของเรา มันมีกิเลสลดลง ก็นี่แหละที่ว่า ถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่ศีลธรรม ไม่รู้จักความดี ไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้า บางทีเราก็ทำชั่วโดยที่เราไม่รู้ตัว”

เหตุแห่งโยนิโสมนสิการ จะช่วยกรรมของประเทศให้ดีได้อย่างไร?จึงเอพิโสดนี้ ได้มาสนทนาปรับแก้สมการในประเด็นปัญหาเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันตอบคำถามจากท่านผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ การทำบุญหวังรวยการนิมนต์พระ และปัญหาความขัดแข้ง ความไม่ลงรอยกันทางความคิดของกลุ่มคนในชาติ

Time Index

[00:37] Q: ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ เราได้บุญจริงหรือ?

[10:31] Q: ปล่อยสัตว์เล็กหรือปล่อยสัตว์ใหญ่ อะไรได้บุญมากกว่ากัน?

[14:05] Q: ทำบุญหวังรวย ได้บุญมั๊ย?

[18:30] เทคนิควิธีการอธิษฐาน

[22:03] Q: จำเป็นหรือไม่ ที่ต้องนิมนต์พระมาให้ครบ 9 รูป ตามธรรมเนียมในพิธีต่าง ๆ

[27:43] Q: มีธรรมะข้อใดที่จะทำให้คนที่เขาแตกกัน ไม่ลงรอยกัน เกิดความสามัคคีกันได้

[33:50] ประเด็นคำคม

[37:03] คำคม: การชนะที่ยั่งยืนดีงาม

[39:19] Q: สภาพบ้านเมืองที่ย่ำแย่ เป็นเพราะกรรมของประเทศ จริงหรือ?

[41:26] เทคนิคการเจรจาเพื่อเป็นทางออกของปัญหาความขัดแย้ง

[45:49] Q: การสะกดจิต อุปทานหมู่ และการชักชวนของคนภายนอก

[50:01] ประเด็นคำคม | เหตุแห่งโยนิโสมนสิการ ช่วยกรรมของประเทศให้ดีได้


ฟัง ทานกถา เรื่องของทานออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฟัง แก้ขัดแย้งด้วยหลักธรรม ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

ฟัง เห็นต่างได้ภายใต้หลักธรรมออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

ฟัง ใจบุญสุนทาน ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562