จะทำอย่างไรดี เมื่อลูกหนี้ยืมเงินแล้วไม่ยอมคืน “นี่แหละมันเป็นความยากลำบากของการที่ต้องครองเรือน ที่ว่ามันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับด้วยเงินทอง จึงอันดับแรก สิ่งที่ต้องการจะแนะนำก็คือ ถ้าเราจะใช้อกุศลธรรมเพื่อให้เขาคืนเงินอันนี้มันเป็นบาป เราไม่ควรทำ อย่างเช่น โทรไปด่าเขา หรือว่าฆ่าเขาขู่เขา เบียดเบียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อันนี้ไม่ควรทำ คือ ไม่ควรที่จะออกนอกมรรคด้วยเหตุแห่งทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยแบบนี้ อาจจะไม่เล็กน้อย อาจจะมาก แต่ว่ามันไม่คุ้มค่ากันถ้าเผื่อว่าเราจะต้องทำผิดศีลธรรม เพราะฉะนั้น ก็ค่อย ๆ พูด ค่อย ๆ จากันเอา อาจจะต้องอดทนในเบื้องต้น ค่อยพูดค่อยจา แล้วก็รู้จักแบ่งจ่ายตรงนั้น ปรับตรงนี้ อาจจะหาคนช่วยเหลือจุดนั้นจุดนี้ มันก็จะค่อยเป็นไปได้”

ในเอพิโสดนี้ ได้นำเอาคำถามจากท่านผู้ฟังในเรื่องของ “หนี้สิน” ที่เน้นมาในส่วนของเจ้าหนี้ โดยจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนการให้ยืมอย่างไร หรือเมื่อหลังให้ยืมไปแล้ว ถ้าเขาไม่ยอมคืน ควรทำอย่างไร นอกจากนี้ ก็ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำบุญ (คุณ) กับคนไม่ขึ้น เรื่องของดวง เรื่องของการสักยันต์ ที่มาของศาลพระภูมิเจ้าที่ เรื่องของเจ้ากรรมนายเวร และคำถามที่มักถามกันบ่อย ๆ ก็คือเรื่องของนักปฏิบัติกับการตบยุง มาสนทนาแก้สมการกัน

Time Index

[00:39] Q: ถูกโกงถูกเบี้ยวหนี้ เป็นเรื่องของเก่ากรรมหรือไม่?

[05:40] ไม่ควรออกจากมรรคด้วยเหตุแห่งทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย

[10:16] การปล่อยเงินกู้ แล้วคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา บาปมั๊ย?

[13:21] Q: ควรแก้กรรมอย่างไร เมื่อทำบุญ (คุณ) กับคนไม่ขึ้น

[19:48] Q: มีการกล่าวถึงเรื่องการดู "ดวง" ไว้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือไม่ อย่างไร?

[28:06] เรื่องของการสักยันต์

[33:37] ที่มาของศาลพระภูมิเจ้าที่

[37:29] ที่ลับนั้นไม่มี จึงต้องระวังรักษาความคิด

[39:45] ตัวอย่างสัมมาวาจาและมิจฉาวาจา

[46:35] ตบยุง บาปมั๊ย?

[51:27] เจ้ากรรมนายเวรกับการไม่ผูกเวร


ฟัง “ตั้งมั่นไว้ในความดี” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

ฟัง “มากับดวง” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฟัง “บุญหรือบาปขึ้นกับเจตนาในการกระทำ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฟัง “ตัดกรรมตัดเวร” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561