“หลักธรรมในที่นี้ ก็คือถ้าเราพูดคำอะไรแล้ว จะทำให้เกิดความเบียดเบียน เศร้าหมอง แตกกัน เราอย่าพูด เพราะถ้าพูดแล้วมันจะไม่จบง่าย ๆมันจะต้องมีคำที่พูดมาก พอพูดมากแล้วมันก็จะฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านแล้วก็จะไม่สำรวม พอไม่สำรวมจิตก็จะเสื่อมจากสมาธิ พอจิตมันตั้งขึ้นให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ได้ การตัดสินใจอะไรบางทีมันผิดพลาดไปหมด เราก็จึงต้องมีเมตตากัน ถ้าเขาจะพูดจาแบบให้ร้าย ด่าว่าเราบ้าง ก็ให้อดทนเอา ซึ่งพอเราอดทนได้แล้ว เราไม่พูดแบบทิ่มแทงเขาแล้ว เราไม่พูดให้ร้ายเขาอีก จิตใจของเขาก็ได้ปลดปล่อย แล้วก็จะเย็นลง ๆ มันก็จะค่อยพูดจากันรู้เรื่อง”

ในเอพิโสดนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมาสนทนากันในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่รู้สึกรำคาญเมื่อเวลามีคนมาเรี่ยไร่เงินทำบุญ เรื่องลำดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ เรื่องความเชื่อและศรัทธา"ไอ้ไข่" ที่วัดเจดีย์ หลักธรรมที่ช่วยแก้ปัญหาการเกี่ยงงาน การเอาเปรียบกัน การอิจฉาริษยากันในที่ทำงาน เรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันกับคนสูงวัยหรือคนรุ่นเก่า การไปร่วมกดแชร์ กดไลค์ ให้ความเห็น ในโพสต์ที่มีการด่าว่ากัน หรือวิธีแก้ไข ที่เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นความขัดแย้ง ก่อเกิดคำพูดที่ทำให้มีความเกลียดชังกันขึ้นตลอดจนถึงปัญหาครอบครัว ในเรื่องการการนอกใจไปมีเมียน้อย ไปมีมือที่สาม และเรื่องของการควบคุมอารมณ์

Time Index

[01:30] Q1.1: เวลามีคนมาเรี่ยไร่เงินทำบุญ รู้สึกรำคาญ บางครั้งก็ให้เพื่อตัดรำคาญ จะบาปมี๊ย?

[05:58] Q1.2: ลำดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์

[08:37] Q2: เรื่องของ "ไอ้ไข่" ที่วัดเจดีย์ ศรัทธาหรืองมงาย?

[15:01] Q3.1: หลักธรรมที่ช่วยแก้ปัญหาในที่ทำงาน | เกี่ยงงานกัน เอาเปรียบกัน อิจฉาริษยากัน

[23:55] Q3.2: เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันกับคนสูงวัยหรือคนรุ่นเก่า

[33:33] Q3.3: การที่ไปร่วมกดไลค์ กดแชร์ ให้ความเห็น ในโพสต์ที่มีการด่าว่ากัน บาปหรือมั๊ย?

[36:48] Q4: เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นความขัดแย้ง มีคำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังกันขึ้น จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร?

[44:10] Q5: ปัญหาครอบครัว | การนอกใจไปมีเมียน้อย/มือที่สาม

[52:29] Q6: เรื่องของการควบคุมอารมณ์


ฟัง เห็นต่างได้ภายใต้หลักธรรมออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563