“สิ่งที่จะให้กำลังใจเราได้มาก และคงอยู่ได้ระยะยาวนาน (Long Lasting/Sustainable) สามารถที่จะมีความยั่งยืนได้ มีข้อเสียน้อย มีประโยชน์ใหญ่ ทั้งเพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่นด้วย นั่นคือผลประโยชน์ทางด้านโลกุตระ ในทางด้านธรรมะ มันจะทำให้เรามีกำลังใจ ชุ่มชื่นใจ ทำให้เราเย็นใจได้ ถ้าเราได้ทำ ถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะเสียด้วย แต่คุณไม่คิดว่ามันเสียงัย แม้จาคะ ๆ เป็นการสละออก แต่คุณคิด “ได้” ได้ในที่นี้ คือ ฉันได้ให้ทาน ได้เสียสละ ได้ทำจุดนั้น ได้ทำจุดนี้ นี่ฉันมีแต่ได้ ฉันมีแต่ได้คิดเอาแต่ได้ นี่มันดีท่านผู้ฟัง เอาให้มันได้ผลประโยชน์ที่เป็นโลกุตระ มันดี…”

ประเด็นที่ยกขึ้นมาวิเคราะห์กันในเอพิโสดนี้ เป็นเรื่องของ “ผลประโยชน์”เพราะคนเราจะเห็นแก่อะไรสักอย่างใดอย่างนึง ก็เอาผลประโยชน์ขึ้นนำหน้าอยู่เสมอ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เมื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งแยบคายลงไปในเงื่อนไขข้อมูลตรงนี้ได้ จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการดำเนินชีวิตของเรา

โดยได้ยกเรื่องของนายกาละ บุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่าง ที่สามารถปรับสัดส่วนในการเห็นประโยชน์จากส่วนของทางกาม ทางโลก ทางโลกียะ มาเป็น เห็นประโยชน์ในส่วนของมรรค ส่วนของทางธรรมะ ทางโลกุตระจากคนขี้เกียจขี้คร้าน ได้มาสัมผัสรสแห่งอมตธรรม จนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันได้

Time Index

[03:00] ประเด็นเรื่องของ "ผลประโยชน์"

[07:00] ความต่างกันของผลประโยชน์ 2 อย่าง | ในทางโลก vs ในทางธรรม

[15:14] รู้จักปรับสัดส่วนในการเห็นผลประโยชน์จากทางกาม มาเป็นผลประโยชน์จากทางมรรค

[19:31] ให้คือได้ | อย่าคิดว่าเราเสียอะไร แต่ให้คิดว่าเราได้อะไร

[30:17] สิ่งที่จะให้กำลังใจเราได้ ถ้าเราได้ทำ คือ ประโยชน์จากทางธรรม

[35:17] ความไม่รู้จักอิ่มจักพอในทางโลก vs ในทางธรรม

[41:35] จะปรับสัดส่วนในการเห็นประโยชน์ได้อย่างไร?

[51:48] ข้อควรระวัง!

[54:32] สรุปทบทวน


ฟัง ความต่างของวรรณะและบุคคลออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563