"ถ้าเรามีความสุขในชีวิตของเราดี พอดีมีได้อยู่แล้ว อาจจะสำเร็จมาก อาจจะสำเร็จน้อยแต่มันพอไปได้ อย่างเงี๊ยะ คุณอย่าประมาท เพราะถ้าประมาทแล้ว จุดที่เราประมาทไปมันจะรั่วตรงนั้น มันจะถลำลึกไป มันจะแก้ไขยาก"

การเพลิดเพลินในความสุขในชีวิตที่ว่าดีๆนั้น จะเป็นหนทางแห่งความประมาทได้อย่างไร  ท่านจะเลือกทางเดินชนิดไม่มีทางหวนกลับเช่นเทวฑัต หรือจะเลือกทางสุขไม่ประมาทแบบยสกุลบุตร ไปร่วมค้นหาคำตอบกันใน episode นี้ได้เลย

Time index

[02:48] เมื่อสุข อย่าประมาท

[05:01] แยกแยะดี ไม่ดี,สุข ทุกข์,กุศล อกุศล

[15:58] ได้ดีแล้วรักษาให้ดี อย่าประมาทเช่นเทวฑัต

[22:42] point of no return

[28:59] สุขอย่างไรไม่ประมาท ไม่เพลิดเพลิน ไม่ลุ่มหลง

[35:24] ทางเลือกของยส

[44:01] ตั้งมั่นในความดีด้วยมรรค

[50:45] สติคือไม่ประมาท

ฟัง "สัญญาปีศาจ"