ในเรื่องปัญญาของบุคคล ๓ ระดับนี้ เป็นเรื่องของการฟังธรรมคือ ฟังธรรมแล้ว จำได้ไหม? แนวทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ ๘ อย่างเป็นยังไง? จำได้แล้ว เอาไปทำได้ไหม? นี่คือสิ่งที่สำคัญ

สิ่งสำคัญที่จะพัฒนาปัญญา จากลักษณะเป็นหม้อคว่ำ คือ จำอะไรไม่ได้เลย มาเป็นหม้อหงายได้ นั่นคือให้มีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เอาไปให้ได้ อย่าให้อยู่เฉพาะกับพระ อยู่กับตำรา หรือ ว่าอยู่กับรายการวิทยุนี้ เอาไปให้ได้ เอาไปพัฒนาใช้ให้ได้

Time Index

[00:11]พิจารณาขันธ์ 5

[08:50]ปัญญาของบุคคล 3 ระดับ

[13:04]อวกุชชสูตร

[24:29] ระดับปัญญาเหมือนหม้อคว่ำ

[29:37]ระดับปัญญาเหมือนตัก

[37:04]ระดับปัญญาเหมือนหม้อหงาย (กว้างขวาง)

[43:50]จำภาษาไม่ได้ แต่เข้าใจ

[46:38]ไม่สำคัญที่จำ สำคัญคือ สติ


อ่าน "อวกุชชสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

ฟัง "ฟังธรรมแล้วไม่จบ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560