"ธรรมทาน" ไม่ใช่แค่สอนธรรมะ แต่เป็นการปฏิบัติธรรมด้วย ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าสอนธรรมะ เราก็จะบอกว่าท่านให้ธรรมะเป็นทาน หรือแม้ท่านไม่ตรัสสอน แต่ก็ทรงปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว ธรรมะไม่ได้มาสุดที่เรา แต่มันเป็นการให้ออก การให้ออกตรงนี้คือ การที่คุณเอามาทำ เอามาปฏิบัติ

เพราะ ทาน คือ การนำออก สละออกไป ถ้าคุณไม่มี คุณจะสละออกได้อย่างไร ดังนั้น คุณจึงต้องมี ต้องมีธรรมะก่อน พอคุณมีธรรมะแล้ว จะทำอย่างไรให้มันออกไปได้ ก็ต้องด้วยการทำ ด้วยการปฏิบัติ เช่น จะรักษาศีล คุณก็ไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือจะมีโอกาสทำผิดลูกเมียเขา คุณก็ไม่ทำ ซึ่งเมื่อคุณปฏิบัติธรรมะอยู่ นั่นก็คือ "ธรรมทาน" แล้ว

ในเอพิโสดนี้ จึงได้นำประเด็นต่าง ๆ มาสนทนากัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญทำทานในรูปแบบต่าง ๆ เหตุที่นิยมทำบุญกับพระทำบุญทำทานอย่างไรให้ผลมากธรรมทาน vs อามิสทานศรัทธาหรืองมงาย จะรู้ได้อย่างไร? เรื่องของพระประจำวันเกิด และสุดท้ายเป็นเรื่องของการพาแมวหมาไปทำหมัน จะเป็นบาปหรือไหม?

Time Index

[00:55] ทำบุญกับพระ

[07:56] บุญเต็มได้ด้วยศรัทธาที่มั่นคง

[09:55] ตัวอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐี

[15:55] ทำบุญทำทานอย่างไร ให้ผลมาก

[18:53] ละความตระหนี่ด้วยทาน

[22:55] เรื่องเล่าขนมจีนน้ำยา

[26:41] ธรรมทาน vs อามิสทาน

[34:04] ศรัทธาหรืองมงาย จะรู้ได้อย่างไร?

[39:58] เพื่อนดี พาไปดีได้ | คน 3 ประเภท

[42:19] ความลึกซึ้งของคำสอน เปรียบเหมือนแก่นไม้

[44:10] พระประจำวันเกิด

[51:32] สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

[53:12] พาแมวหมาไปทำหมัน บาปมั๊ย?


ฟัง "ทานวรรค" หมวดว่าด้วยทาน | "สันถารวรรค" หมวดว่าด้วยการรับรอง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ฟัง "ใจบุญสุนทาน" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562

ฟัง "สากัจฉาธรรม-ธรรมทานที่ให้ผลสูงสุด" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559

ฟัง "สากัจฉาธรรม-ความเข้าใจเรื่องทาน" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558