สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวในอดีตชาติของพระองคุลิมาลที่ท่านเคยเกิดเป็นมนุษย์กินคน ถึงขนาดยอมสละราชสมบัติไปอยู่ในป่าตามลำพัง เพื่อจะได้กินเนื้อมนุษย์ จนได้รับฉายาว่า “โปริสาท มนุษย์กินคน” แต่สุดท้ายด้วยเหตุใดจึงกลับใจเลิกกินเนื้อมนุษย์ และดำรงมั่นในทศพิธราชธรรม สามารถค้นหาคำตอบกันได้ที่นี่      

 

Time index

[01:25] มหาสุตโสมชาดก พระราชาผู้ติดใจการกินเนื้อมนุษย์

[14:18] ปลาชื่ออานนท์ 

[26:34] แมงมุมปากถ้ำ 

[42:02] โปริสาทจับพระราชา 

[53:19] โพธิสัตว์กล่าวคาถาให้ฟัง 

[57:56] โปริสาทยอมเลิกกินเนื้อมนุษย์ 


อ่าน มหาสุตโสมชาดก พระไตรปิฎก เล่มที่ 28  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2
อ่าน “อรรถกถา มหาสุตโสมชาดก ว่าด้วย พระเจ้าสุตโสมทรงทรมานพระยาโปริสาท” อรรถกถา