ตั้งสติไว้กับลมหายใจเพื่อรักษาจิตไม่ให้ไปตามช่องทางทั้ง 6เหมือนผูกสัตว์ไว้กับเสา ทำไปเรื่อยๆสัตว์เหล่านั้นจะอ่อนกำลังลง จิตก็เช่นกัน

การรักษาจิตต้องไม่บังคับแต่ให้ควบคุมให้ดีเมื่อสติอยู่กับลมจะรับรู้อยู่แต่ไม่ตามไป แยกแยะแบบบุคคลที่ 3ตั้งสติเอาไว้สะสมไปเรื่อย ๆ คอยสังเกตจดจ่อทำอย่างสมดุลจะเกิดเป็นสมาธิ ดั่งอุปมาเช่นการกกไข่ของแม่ไก่

“สร้างเงื่อนไขอย่างถูกต้อง มีปัจจัยทำมาอย่างดี มีการปรุงแต่งที่เหมาะสม ตั้งไว้อย่างถูกต้องแล้ว จะสามารถที่จะให้เจ้าตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มาอยู่ในอำนาจได้”

สติทำให้เกิดสมาธิและปัญญาเป็นกระบวนการที่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจะได้ผลเหมือนกับการบดงาจะหวังหรือไม่หวังย่อมได้นำ้มัน

เมื่อสติมีกำลัง จิตระงับลง สมาธิเกิดจะเห็นเวทนาที่ละเอียดขึ้น สติก็ต้องละเอียดตามลงไป ไม่เผลอเพลินในสุขเวทนานั้น สติจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้ก็ตรงจุดที่เราสังเกตเห็นความจริงนี้ สติกับปัญญาต้องผสมกัน

สติจะทำให้เกิดปัญญาเห็นว่า ทุกสิ่งล้วนมีปัจจัยปรุงแต่งกันมาเปลี่ยนแปลงได้ ทำไปเรื่อย ๆ เห็นอยู่เรื่อย ๆ เหมือนชาวนาไขน้ำเข้านา วันนึงเมื่อเวลาที่เหมาะสมจะปล่อยวางได้เหมือนการค่อย ๆ ผุกร่อนของเครื่องหวาย

ให้จิตตั้งไว้กับสติ ตั้งไว้กับมรรคจะเห็นผลในที่สุด

Time index

[00:29] นำธรรมะเข้าสู่ใจฝึกอินทรีย์ให้แข็งแรงด้วยอานาปานสติ

[11:19] ตั้งสติไว้เพื่อรักษาจิตเหมือนการผูกสัตว์ทั้ง 6 ชนิด

[17:07] ไม่บังคับ ไม่ปล่อยปละ แต่ควบคุมให้ดี

[23:02] ทำไปเรื่อย ๆจนถึงเวลาที่เหมาะสมจะออกผล เช่น อุปมาฝนตกบนภูเขา, กิจของชาวนา, แม่ไก่กกไข่, ขวานที่สึกไปของช่างไม้

[33:21] เวลาที่เหมาะสมเกิดเป็นสมาธิ

[39:59] สมาธิคู่กับสติจะก่อให้เกิดปัญญาสติและปัญญาต้องผสมกัน

[45:07] ทำไปเรื่อย เห็นอยู่เรื่อย ๆ เมื่อเวลาที่เหมาะสมจะทำลายได้เหมือนการผุกร่อนของเครื่องหวาย

[49:50] ตั้งสติไว้กับมรรค จะหวังหรือไม่หวังย่อมเห็นผล


อ่าน "ภาวนาสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

ฟัง "อย่าทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลำบากแห่งธรรม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562