สัปดาห์นี้พูดคุยเรื่องในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเมื่อมีคนมาจีบจะทำอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าจิตยังน้อมไปในทางกามหรือไม่ “ความรักที่เป็นสิ่งสวยงาม” ใช่แต่ถ้ามีเครื่องเศร้าหมองมาเจือ ๆด้วยอะไรถ้าเจือด้วยกามมันไม่สวยแล้วเครื่องเศร้าหมองของความรักคือกาม

ถ้าจะเสพกาม ก็อย่าให้เกินกรอบขอบของศีล หรือต่อให้เขาไม่ได้มาจีบเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนไปเจอที่ไหนก็ตามถ้าไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาก็ไม่ควรจะคบไปมาหาสู่พูดคุยด้วย

“ทาง”ไม่ใช่คุณต้องแต่งงานอย่างเดียวอยู่คนเดียวก็ได้ หมายความว่าคุณต้องมีกัลยาณมิตรคือมีเพื่อนดีคอยรักษาเวลาที่เพื่อนประมาทคอยดูแลกัน เมื่ออยู่คนเดียวเราต้องหาความสุขในภายในคือหาความสุขจากการอยู่สงบจากการที่อยู่สงัดในการที่ไม่ต้องวุ่นวายต้องรู้จักที่จะหาที่จะเห็น

อันดับแรกคืออย่าเหงาจะกำจัดความเหงาไปได้รู้จักหาความสงบความสุขในภายในจะถึงจุดนั้นได้คุณต้องมีสติต้องอาศัยการฝึก มันจะได้แล้วมันคุ้มค่ากว่ากัน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นว่า จะหลีกเลี่ยงคนไม่ดีอย่างไรการดูการละเล่นสำหรับผู้ที่ถือศีล8และของไหว้เจ้า ทำบุญตักบาตรถวายพระได้ไหม

Time Index

[02:01] ประเด็นเมื่อมีคนมาจีบจะปฏิเสธหรือคบเป็นเพื่อน

[10:15] ถ้าจะคบ | เงื่อนไขขั้นต่ำต้องมีศีลเต็มที่ มีสมาธิพอประมาณ มีปัญญาพอประมาณ ดูการกระทำทางกาย วาจา ใจ

[17:59] ตัดสินใจครองพรหมจรรย์มาตามทาง มีนิพพานเป็นที่สุดจบ

[20:36] รูปแบบการดำเนินชีวิต ทางที่ดี

[29:33] ประเด็นหลีกเลี่ยงคนไม่ดีอย่างไร | อดทนและตรวจสอบตัวเองด้วยคืออคติหรือไม่

[33:03] เมตตาและอุเบกขา | ทำให้ไม่เกลียดชังได้

[36:44] ประเด็นการดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลธรรม

[38:20] ดูอะไรที่กระตุ้นราคะโทสะโมหะที่ยังไม่หมด ให้มากขึ้น | เพราะฉะนั้นต้องสำรวมอินทรีย์

[50:19] ประเด็นของไหว้เจ้า นำมาตักบาตรได้ไหม | ได้ โดยธรรมวินัยไม่มีปัญหา


ฟัง “ชีวิตดีดี เมื่อเป็นโสด” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562