สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่วาระสุดท้ายของพระเจ้าปเสนทิโกศล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต ได้รับผลกรรมด้วยการถูกชิงราชสมบัติ และต้องไปสิ้นพระชนม์อยู่นอกเมืองราชคฤห์ เพียงเพราะเหตุจากการเรียน จตุกัณณมนต์ มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไร ติดตามรับฟังกันได้ที่นี่

Time index

[02:28] คำอธิบาย ธรรมเจติยสูตร

[03:21] พระเจ้าปเสนทิโกศลเรียนจตุกัณณมนต์

[08:48] พระเจ้าปเสนทิโกศลสิ้นพระชนม์

[17:50] จตุกัณณมนต์ 

[30:02] พระเจ้าปเสนทิโกศลอยากดองกับพระพุทธเจ้า

[37:26] เสนาบดีพันธุละฆ่าพวกเจ้าลิจฉวี 

[38:25] พระเจ้าปเสนทิโกศลหูเบา สั่งฆ่าเสนาบดีพันธุละ

[44:56] พระเจ้าวิฑูฑภะไปฆ่าล้างวงศ์ศากยะ


อ่าน “ธรรมเจติยสูตร ว่าด้วยธรรมเจดีย์” พระไตรปิฎก เล่มที่ 13  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 5
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
ฟัง "ธรรมเจติยสูตร และฐานสูตร" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ฟัง "กฎแห่งกรรม (พระเจ้าวิฑูฑภะผู้ล้างวงศ์ศากยะ)" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562