“เจริญกายคตาสติ แล้วเห็นด้วยปัญญาในความเป็นของไม่เที่ยง ในความเป็นของไม่ใช่ตนในกายของเรานี้ นี่ชื่อว่าไม่เพลินไปในปัจจุบัน เป็นคนไม่เผลอไม่เพลิน ชีวิตนั้นมีค่ามาก”

วันนี้เรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งขึ้นมา มันไม่แน่ว่ามันจะอยู่ต่อไปนานอีกเท่าไหร่ เพราะว่าชีวิตมนุษย์มันน้อย ซ้ำประกอบด้วยทุกข์ วันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วเราใช้ให้มันมีค่ามากให้เกิดผลสูงสุด ให้มันมีค่าในการที่เราจะเห็นด้วยปัญญา ว่ากายนี้ที่มีแต่จะตายไปข้างหน้า มันสามารถที่จะทำประโยชน์สูงให้ถึงความไม่ตายคือเป็นอมตะได้ในจิตใจของเรา ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถเห็นแจ้งธรรมในปัจจุบัน ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนได้หรือไม่ ควรทำความเพียรเสียแต่ในวันนี้ ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง

คนที่เห็นความจริงข้อนี้จะมีปัญญาไม่เพลินไปตามอะไรก็ตามที่อยู่ในกายนี้เห็นความจริงโดยประจักษ์ในข้อนี้ก็จะไม่ยึดถือ แต่จะเห็นโดยความเป็นอนัตตาในกายในสิ่งที่เราจะไปทำและในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราจะไม่เพลินไปในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันได้ก็ด้วยการตั้งสติสัมปชัญญะไว้ในกายนี้

ด้วยกำลังจิตที่เราตั้งไว้ตั้งแต่หลังตื่นนอน เชื่อมรอยต่อนี้ให้ดี พิจารณามาในกายให้ปรุโปร่งเห็นด้วยปัญญาด้วยความเป็นของไม่เที่ยง แล้วทำความดีด้วยการเจริญพรหมวิหาร4ทำความเพียรตลอดทั้งวัน การเป็นอยู่นั้นจะเป็นการอยู่ที่มีค่ามาก

Time index

[1:32] อิงถึงตอนที่แล้วให้พิจารณาก่อนนอนว่าชีวิตนี้น้อยนัก

[4:11] ในยามสุดท้ายแห่งราตรี ตื่นแล้วเริ่มพิจารณาอย่างไร

[6:45]ตื่นรู้สึกตัว อย่าเพิ่งลุก อย่าเพิ่งตามความคิด แต่ให้พิจารณากายคตาสติไล่ไปตามกระดูกตั้งแต่หัวถึงเท้า

[43:25] เห็นปัจจุบันโดยความไม่เที่ยงในขันธ์ 5

[49:44] เจริญพรหมวิหาร 4

[55:00] การเป็นอยู่ที่มีค่ามากด้วยพรหมวิหาร 4 และ การเห็นตามจริง


อ่าน "อรกานุสาสนีสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "ภัทเทกรัตตสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง "ชีวิตนี้น้อยนัก" ออกกาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563

ฟัง "เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันด้วยสติ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562