เรื่องราวการสั่งสมทานบารมีของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพญาช้างฉัททันต์ ได้สละงาให้กับพระเทวทัตซึ่งเกิดเป็นพรานป่า ซึ่งหลอกฝูงช้างด้วยการนำผ้ากาสาวพัสตร์มาห่มเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นพระภิกษุ จะได้ไม่โดนทำร้าย แล้วลอบเข้าไปฆ่าพญาช้างฉัททันต์เพื่อเอางา เรื่องราวดังกล่าวนี้มีมาในฉัททันตชาดก ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงหยิบยกนำมาเล่าให้พระภิกษุฟังเพื่อสั่งสอนเหล่าสาวกเกี่ยวกับผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวพัสตร์ มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรเชิญติดตามรับฟังได้ที่นี่ 

Time index

[00:52] เริ่มรายการช่วงนิทานพรรณนา

[03:17] สรุปย่อธรรมบทแปล เรื่อง พระเทวทัต 

[07:20] ฉัททันตชาดก

[18:52] ช้างจุลสุภัททาภรรยารอง หึงหวง

[24:00] นางช้างจุลสุภัททาตั้งจิตอธิษฐานผูกเวรพระโพธิสัตว์

[39:32] พระยาช้างฉัททันต์ ถูกยิง สละงาเป็นทานบารมี เพื่อโพธิญาณ 

[51:38] ธรรมบทแปล เรื่อง พระเทวทัต ภาคที่ 1 เรื่องที่ 7  


อ่าน “ฉัททันตชาดก ว่าด้วย พญาช้างฉัททันต์” อรรถกถา
อ่าน “เรื่อง พระเทวทัต” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ 1