ใคร่ครวญทำความเข้าใจในชีวิต ตามที่ท่านอรกะได้เปรียบไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนัก มีค่านิดหน่อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากแต่ชีวิตที่ว่าน้อยนี้สามารถทำให้เกิดปัญญามากได้ ปัญญาในที่นี้คือปัญญาที่จะเห็นในกุศลธรรมปัญญาที่จะเห็นว่าในความน้อยนี้ฉันต้องรีบทำกุศลเพื่อที่จะพ้นจากความน้อยนี้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ สัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วไม่ตายไม่มี ทุกลมหายใจล้วนไปสู่ความตาย เราจะพ้นจากความตายนี้ได้อย่างไร ก็ด้วยปัญญา เริ่มด้วยการสร้างกุศลบำเพ็ญบุญ ทำสร้างพัฒนาปรับปรุงเดินตามมรรค

ก่อนที่จะนอนต้องพิจารณาว่าร่างกายของเรามันอยู่ไม่นาน อยู่ชั่วแป๊บเดียวเหมือนรอยกรีดบนผิวน้ำ นอนคืนนี้อาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาอีก ความดีมีมั้ย ให้ระลึกนึกถึงความดีก่อนนอนให้ได้ ทุกคนมีหมด ด้วยปัญญาระลึกถึงกุศลธรรมมีสติตั้งไว้ ปัญญาเกิดนี่คือการสร้างกุศลแล้ว ร่างกายเรามีแต่จะตายไปข้างหน้า แต่ว่าเราสร้างกุศลแบบนี้ จะมีความไม่ตายเป็นเบื้องหน้าได้

คิดแบบนี้แล้วให้สบายใจในกุศลธรรมที่มีอยู่ ต่อให้ไม่ตื่นขึ้นก็ตาม จิตใจไปสูงแน่นอน แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อการนอนว่า บาปและอกุศลกรรมทั้งหลายอย่าได้ตามติดเราผู้นอนไปอยู่เลย

Time index

[00:56]ทำจิตให้สงบโดยพิจารณาทำความเข้าใจในชีวิต ใคร่ครวญในช่วงรอยต่อของชีวิต หลังตื่นและก่อนนอน

[05:44] ชีวิตเป็นของน้อย ใคร่ครวญด้วยปัญญา ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นคนมีค่าน้อย

[13:47]เกิดได้ยากแต่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ไม่ควรยึดถือ

[19:35] ลำดับอุปมาการเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์มีนิดหน่อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากของท่านอรกะ

[44:21] ใคร่ครวญด้วยปัญญา

[46:55] ปัญญาที่จะเห็นในกุศลธรรม

[54:07] น้อมจิตก่อนนอนแม้ไม่ตื่นขึ้นจิตก็จะปลอดภัย


อ่าน "อรกนุสาสนีสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ 23  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 15 อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

ฟัง "ปลดแอกกิเลสในใจคือความยึดถือ" ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561