มหาสติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ในเรื่องของการพิจารณาเห็นกาย เวทนา จิต และธรรม

Time index

[01:29] เริ่มมหาสติปัฏฐานสูตร

[03:27] กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[18:40] เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[21:38] จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[24:25] ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[58:01] อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน 4


อ่าน "สติปัฏฐานสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน "มหาสติปัฏฐานสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์