คนที่ชอบแกล้งคนเนี่ยมันจะรู้สึกสะใจอยู่ลึกๆข้างในเวลาที่เราถูกแกล้งวิธีที่จะตอบกลับคืนให้มันสาแก่ใจเนี่ยวิธีอยู่ในepisodeนี้

นิ่งนิ่งๆไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะติ๋มติ๋มๆเนี่ยไม่ใช่ว่าข้างในไม่รู้เรื่องนะแต่นิ่งๆติ๋มๆนี่แหละมันคือมีปัญญาลึกล้ำลึกซึ้งแบบนี้ด้วยการเอาชนะคือความโกรธในจิตใจของเราไม่โกรธตอบด้วยกำลังคือขันติคือความอดทนเป็นกำลังที่ยิ่งกว่ากำลังของคนพาลที่เขาจะกลั่นแกล้งพูดจานั้นนี้โน้นให้เราเจ็บใจความที่เราไม่เจ็บไปตามเนี่ยคือปัญญาอันสูงปัญญาในการที่เราจะรักษาตัวเราด้วยปัญญาในการที่จะรักษาตัวเขาด้วย

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่การผูกเวรต่อเนื่องกันไปไม่ใช่เป็นตัวที่จะระงับเวรได้การที่ไม่ผูกเวรต่างหากจะเป็นตัวที่ระงับเวรได้ทำจิตใจของเราให้มันยาวคือรักษามิตรภาพรักษาตนรักษาผู้อื่นให้มันต่อเนื่องยาวนานเราอย่าเห็นแก่สั้นอย่าให้แก่ความดีเล็กๆน้อยๆเราจะไม่ทำโอย!แผ่เมตตาตอนเช้า5นาที10นาทีก็เอา ให้ทำ มันดี

เรื่อง Cyber Bullying การถูกกลั่นแกล้งถ้าเผื่อว่าเราถูกกระทำเราก็จัดการแบบนี้ถ้าเราเป็นผู้กระทำก็ให้คิดก่อนให้เลิกสิ่งที่ไม่ดีนั้นเสีย

Time Index

[03:19] ประเด็นเรื่องการกลั่นแกล้ง รุมด่า ให้ร้าย คุกคาม ทางอินเตอร์เน็ต (cyber bullying) บางทีขยายผลจนซึมเศร้า แสดงความรุนแรง หรือฆ่าตัวตาย จะหาทางออกที่เป็นธรรมะที่เป็นทางสายกลางได้อย่างไร

[19:59] ต้องคิดก่อนโพสต์ ความลับไม่มีในโลก และควรจำกัดเวลาในการใช้สื่อออนไลน์

[24:05] เวลาที่ถูกกลั่นแกล้ง | ต้องไม่แกล้งกลับ เข้าใจคนที่ชอบแกล้งคนอื่น

[30:04] แก้จุดที่เป็นปมด้อย ด้วยการให้จุดที่ขาด แก้จุดที่เป็นความสำคัญ ต้องใช้การบำบัด

[33:20] แกล้งกันคือเบียนเบียนตนและผู้อื่นด้วย

[34:47] การลงโทษไม่ใช่การแก้ปัญหา แต่ต้องพูดคุย ปรับความเข้าใจ

[35:54] วิธีการแก้ปัญหาระยะยาวในศาสนานี้ | ด้วยความอดทน ด้วยความไม่เบียดเบียน ด้วยเมตตาจิต ด้วยความรักใคร่เอ็นดู

[36:22] อดทน | เป็นตบะอย่างยิ่ง ต้องด้วยปัญญา  กำลังของคนพาลคือคนโง่ นั้นไม่ใช่กำลัง

[41:19] ไม่เบียดเบียน | รักษาผู้อื่นด้วย รักษาตนด้วย ชนะตนเองด้วยการไม่โกรธตอบ อย่าชั่วยิ่งกว่า ไม่มีใครเอาชนะผู้นิ่งได้

[44:53] เมตตา รักใคร่เอ็นดู

[48:53] อดทน ไม่เบียดเบียน เมตตาจิต รักใคร่เอ็นดู | มีได้ด้วยเจริญธรรมะ

[50:30] เริ่มที่ตัวเรา ไม่ผูกเวร