เหตุ 5 ประการที่จะทำให้มีความสำเร็จในความปรารถนาต่าง ๆศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา ทำความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งในภพหน้าและในภพปัจจุบันด้วย หวังแล้วตั้งใจทำเหตุทั้ง 5 ประการทำให้ต่อเนื่องสามารถทำความปรารถนาให้สำเร็จได้

Time index

[05:02] สังขารูปปัตติสูตร

[32:23] อธิบายพระสูตร


อ่าน "สังขารูปปัตติสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง "คำพุทธ-สังขารูปปัตติสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559