จุดที่จะเป็นตัวป้องกันคือต้องรู้จักบังคับจิตของเราให้ไปอยู่ในจุดที่มันสบายคือสติสติจะเป็นตัวที่จะจับจิตของเราไปวางไว้ตรงจุดที่เราจะมีความสบายใจได้นั่นคือสมาธิถ้ามีสติสมาธิจะเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นสติต้องตั้งไว้ให้ดีเลยสติต้องมีกำลังยิ่งถ้าผัสสะแรงเสายิ่งต้องมั่นคง

หลักการทำงานเหมือนกันเรื่องไวรัสกับกิเลสหรือเรื่องของยากับมรรคมีหลักการทำงานคล้ายๆกันมรรค8เป็นยาทั้งยาป้องกันเป็นวัคซีนเป็นทั้งยารักษาเป็นสูตรยาที่พระพุทธเจ้าคิดไว้แล้ว

มรรค8ที่อยู่ในตำราคัมภีร์มรรค8ที่อยู่ในความจำในสมองมรรค8ของครูบาอาจารย์ที่ท่านเจริญทำได้อย่างดีหรือของพระพุทธเจ้าที่ทำให้ท่านตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เป็นของท่านยังไม่มาเป็นของเรามันยังไม่เข้าสู่ระบบภูมิคุ้มกัน(Immune)ของร่างกายทำอย่างไรให้เข้าสู่จิตใจของเราจึงต้องฝึกทำบ่อยๆฝึกทำมากๆเป็นการเจริญการเจริญคือการพัฒนาการพัฒนาคือการภาวนาการภาวนาคือการภาวิตาการเจริญให้มากทำให้มากมรรค8มันจะเข้าไปในจิตใจของเราเป็นทั้งภูมิคุ้มกันเป็นทั้งยาแก้เป็นยาสำรอกยาถ่ายยารักษาทำให้จิตใจของเราสบายได้แน่นอน

Time Index

[01:10] การดูแลจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีความเสี่ยง เครียดและกลัว | รักษากายด้วยหมอ รักษาใจด้วยตัวเอง ความกลัวทำให้เกิดทุกข์ ทำอย่างไรที่จะไม่ให้ความกลัวมาครอบงำจิตใจ

[07:36] 1. ต้องมีที่อยู่ให้จิตคือสติ | เปรียบกับเด็กเลี้ยงวัว สติคือเสา ให้เกิดสมาธิได้ สติต้องมีกำลัง

[12:25] 2. ผลักให้กลัว | เข้าใจความตาย ให้ระลึกถึงความดี มีศรัทธาและศีล เป็นโสตาปัตติยังคะ 4

[15:52] 3. ดึงให้ฟุ้งซ่านโกรธเกลียด | ให้มีกรุณา คือ ปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์

[18:25] เมื่อมีความสลดหดหู่เพราะคนรอบข้าง | ให้มีภูมิคุ้มกันในใจ สร้างกำลังใจให้คนอื่นได้ด้วย แพร่ความดี เมื่อเข้าใจคือปัญญา จะเป็นแสงสว่าง ทำลายความมืดไป

[26:27] กักตัว/อยู่บ้านทำอะไร | เป็นการหลีกเร้น ควรหาความสงบในใจ ไม่ควรเสพความสุขทางกาม

[32:28] ทำงานที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ | วางแผน แบ่งช่วงเวลา (Block time) ทำสิ่งต่างๆ ลดสิ่งที่มารบกวน

[36:58] วิธีฝึกระเบียบวินัย | คือ สร้างความเคยชินที่ดี

[41:34] คนที่ป่วยควรทำอย่างไร | ยาคือมรรคมีองค์ 8

[51:00] สรุป | มรรค 8 ยาป้องกันและรักษา ฝึกทำบ่อยๆ จนเข้าสู่ระบบภูมิคุ้มกันของเรา

ฟัง “วัคซีนคือมรรค 8” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

ฟัง “กิเลสคือไวรัส” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ฟัง “ฝึกจิตสร้างภูมิสู้โควิด” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563