ชายหรือหญิงที่ต้องการจะพบกันในชาติต่อ ๆไป คุณธรรม4อย่าง คือศรัทธาศีลจาคะ ปัญญาถ้าเสมอ ๆกันในชาติต่อไปก็จะได้พบกันอยู่เรื่อยๆ ส่วนคนที่จะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะในครอบครัวหรือบริษัท2อย่างคือศีลและทิฏฐิต้องเสมอกันถ้าทิฏฐิไม่เสมอกันความเห็นคนละแบบไปกันไม่ได้จะอยู่ด้วยกันแบบติด ๆ ขัด ๆรักษาศีลทิฏฐิให้ดีเมตตาก่อนทั้งต่อหน้าลับหลังกายวาจาใจอันนี้สำคัญ

ลำพังแค่การเปลี่ยนชื่อหรือใช้ของพวกผ้ายันต์วัตถุมงคลฯ อย่างเดียวแล้วไม่มีปิยวาจาด่าคนมีความต้องการมากทำตัวเด่นดังมีความเห็นผิดแล้วไม่ได้สร้างเหตุอย่างอื่นรับรองให้ได้ว่าสิ่งของเหล่านั้นหรือการเปลี่ยนชื่อมันจะไม่เวิร์ค

เวลาที่ทุกข์ทำไมถึงมาหาพระคือต้องการเครื่องมือที่จะตัดละความรักใคร่พอใจเครื่องมือนั้นคือมีดมีดคมๆคือปัญญาในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงเห็นถึงความไม่เที่ยงแล้วตัดกิเลสตัณหาความยึดถือนั้นให้ได้

ฉวยโอกาสในความที่ทุกข์ให้เป็นประโยชน์พิจารณาจนกระทั่งว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้ววางเลยอย่างคนที่ถือของหนัก ๆมามากว่าเอ๊ะทำไมมันหนักก็ไปหาของเบามาถืออีกจะหายหนักได้ยังไงคุณต้องปล่อยของหนักนั้นไปเลย

Time Index

[01:42] ประเด็นทำตัวให้มีเสน่ห์

[02:53] หลักธรรม | ผู้ที่น่าเคารพ น่ารัก

[07:27] สังคหวัตถุ 4 | การสงเคราะห์คนอื่นให้เขามีความรักใคร่ชอบพอกัน

[08:44] การเจริญเมตตา

[12:45] ลักษณะของคนที่ควรคบ

[22:30] ประเด็นการเป็นคู่กันในชาตินี้

[28:10] ปรึกษาเรื่องความรักกับพระ | แนะนำให้แต่งงานไม่ได้ มีความทุกข์ต้องการดับทุกข์

[33:37] มีดคือปัญญา

[38:35] ภริยา 7 อย่าง

[40:24] ผลของความทุกข์ 2 อย่าง

[44:39] วิธีการตัดใจ | มีดต้องคม พิจารณาให้ถูกจุด ใช้ทุกขาปฏิปทา

[49:25] วิธีการดูแลความรัก | มีเมตตา ศีล/ทิฏฐิ ต้องเสมอกัน

[52:11] ประเด็นทำบุญให้เห็นผล | บุญมี 3 ส่วน ทาน ศีล ภาวนา

[53:01] กรรมหนักฝ่ายบวก | การภาวนา

[55:06] การทำโดยลึกซึ้งแยบคาย


อ่าน “ภริยาสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

ฟัง “สังคหวัตถุสี่” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

ฟัง “วิธีตั้งจิตในการเจริญเมตตา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ฟัง “ธรรมของคนคู่” ออกอากาศทรง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.  2562

ฟัง “มิตรแท้ มิตรเทียม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “พ้นจากกรรมเก่า” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2561