หัวข้อแม่บทที่จะอธิบายเป็นเรื่องของอริยมรรคมีองค์ 8เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจทั้ง 4เบื้องต้นเอาหัวข้อของสัมมาวาจาขึ้นมาก่อน ซึ่งจะมาเจาะลงไปในเรื่องของการนำไปใช้งานนั่นคือcase studyว่าแต่ละ caseเราจะปฏิบัติในหัวข้อของสัมมาวาจาอย่างไรทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าผิดหลุดออกจากมรรคไปแล้วหรือ ถ้าผิดไปแล้วจะแก้มาให้ตรงทางได้อย่างไร

เรื่องสัมมาวาจาทั้ง 4หัวข้อนี้หลักสำคัญคือเจตนาเจตนาในการที่จะให้เกิดความดีขึ้นเจตนาในการที่จะให้กิเลสในใจของเราลดลง ทีนี้ถ้าพูดไปแล้วเกิดมันพลิกผันเป็นอย่างอื่นเกิดมีการกระทบกันบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ให้อดทนเอา เพราะบางทีคนฟังด้วยกิเลส ก็รักษาจิตใจตัวเองไม่ได้ให้เอาหลักเกณฑ์ในข้อสัมมาวาจานี้เป็นหลักในแนวทางปฏิบัติของเรา

Time Index

[00:44] เริ่มปฏิบัติด้วยการเห็นกายในกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[14:47] ช่วงใต้ร่มโพธิบททำความเข้าใจในหัวข้อ แม่บทแห่งธรรม ที่พระพุทธเจ้าแจกแจงไว้มีมากมาย

[16:19] เกริ่น และ อธิบาย ความหมายอริยมรรคมีองค์ 8, การสงเคราะห์แจกแจงจัดหมวดหมู่ เป็น 3 คือศีลสมาธิปัญญา

[20:41]สัมมาวาจา แยกความหมายของสัมมาและมิจฉา,เจตนา และวจีทวาร

[27:26]มุสาวาท ,case white lie

[29:31]ความหมายของมุสาวาท ,อธิบายเคสwhite lie ต่อ

[36:52]ผรุสวาท อธิบายความหมาย ,การพูดอย่าให้กระเทือนใจคนอื่น ,caseพูดตามความคิดในใจ

[47:35]ปิสุณวาท อธิบายความหมาย,caseพูดจริงแต่จะแตกกัน , caseคนขี้ฟ้อง

[53:41]สัมผัปปลาวาท อธิบายความหมาย,ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้า , caseปล่อยมุกตลก

[58:41]สรุป


ฟัง "คำพุทธ-สัมมาวาจา “ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ฟัง” พระสูตรว่าด้วยสัมมาวาจา “ ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อ่าน “ลักษณะของสัมมาวาจา