จุดที่เป็นปัญหามันก็คือโอกาสนั่นแหละปัญหาคือความท้าทายคืออย่างเดียวกัน เราจะเห็นว่าเป็นปัญหาถ้าเราไม่มีทางแก้แต่ถ้ามีทางแก้ปัญหานั้นเป็นโอกาสขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่มีทางแก้ปัญหานั้นมันจะขุดหลุมฝังเราทันทีทางแก้ก็คือทักษะของเราในการที่จะพัฒนานั่นเอง

ความเสียใจความตกใจมีได้แต่ให้พอที่จะรวบรวมสติสัมปชัญญะให้ได้อย่าตกใจถึงขนาดว่าทำอะไรไม่ถูกกลัวเสียใจร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนอันนั้นมันเกินไปชีวิตยังมีอยู่ร่างกายเป็นสมบัติอย่างหนึ่งในการที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

เงินทองการงานมันเป็นตัวแปรตัวหนึ่งเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่จะให้เรามีความสุขจิตใจสบาย ไม่ใช่ได้ด้วยจุดนั้นความสำเร็จของคนไม่ได้วัดที่ตัวเลขแต่วัดที่เรามีความสุขใจสบายใจไหม นั่นคือความสำเร็จของเรา วัดที่เรามีคุณธรรมต่างๆไหม วัดที่ตรงนี้

ด้วยเครื่องวัดนี้คนเราไม่มีทางตกงานแน่นอนโอกาสไม่มีหมด โอกาสมันมาตามผัสสะนี่แหละถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วใจอยู่ที่ไหนมีการกระทบเกิดขึ้นที่ไหนโอกาสในการที่พัฒนาปรับปรุงในการที่จะทำให้ดีมีขึ้นได้มันเกิดขึ้นมีที่ตรงนั้นนั่นเองเลย

Time Index

[03:48] เปิดประเด็นเรื่องคนตกงาน

[10:20] นายช่างไม่ตกงาน เพราะมีการยืดหยุ่น ปรับตัว

[23:33] อิทธิบาท 4 | พัฒนาปรับปรุง การงาน ด้วยจิตที่เป็นสมาธิ

[30:15] มีงานทำ | ทิศเบื้องต่ำ แบ่งจ่ายทรัพย์เพื่อรักษาทรัพย์

[35:43] ตกงาน | อย่าตกใจ ด้วย สติสัมปชัญญะ สติปัญญา

[38:39] อุฏฐานสัมปทา | หนักเอาเบาสู้ จิตใจพร้อม จะเห็นโอกาส

[44:59] ปัญหาคือโอกาส | มีศีลเป็นเครื่องป้องกัน

[46:26] มีกัลยาณมิตร | ฟังธรรมะ คบคนที่ศีลศรัทธาจาคะปัญญา

[48:23] เกิดเป็นอินทรีย์ 5

[49:22] มุมมองของโอกาสว่าง เทียบการตกงาน

[54:44] ต้องมีกำลังใจสูง


อ่าน "ฆฏิการสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง “ฆฏิการสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “งานที่มีพลังด้วยอินทรีย์ 5 พละ 5” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “จุลลกเศรษฐีชาดกว่าด้วยคนฉลาดตั้งตนได้” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561