รายรับต้องท่วมรายจ่ายรายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยเปรียบไว้เหมือนคนยกตราชั่งขึ้นแล้วเขาต้องรู้ว่าขาดเท่านี้เกินเท่านี้เอาออกแล้วมันจะเท่ากันต้องรู้เป๊ะๆ ถึงหน่วยสตางค์

ชีวิตต้องมีครบทุกด้านถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งไปมันก็จะบิดเบี้ยวเหมือนกงล้อถ้ามันไม่กลมเบี้ยวๆบูดๆมันก็หมุนไม่ได้ชีวิตที่หมุนไปดำเนินไปถ้าไม่กลมไม่ครบถ้วนก็จะมีปัญหา เพราะฉะนั้น ถ้าใช้จ่ายไปให้ครบ 4 หน้าที่ จึงมีความสำคัญ

แล้วคนไหนเป็นคนจนคนไหนเป็นคนรวยคนที่มีนั่นแหละคือคนที่มั่งคั่งที่ร่ำรวยคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีนั่นแหละคือคนที่ยากจนความมั่งมีกับความยากจนไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขรายรับหรือตัวเลขที่มีในธนาคารเข้าใจให้ถูก

ใช้จ่ายให้เหมาะสมใน4หน้าที่รูรั่วอบายมุขอย่าให้มันออกไปใช้จ่ายในการแบ่งปันคนอื่นบ้างทำบุญบ้างเก็บไว้ในเวลาฝนตกบ้างอันนี้คือเรามีทรัพย์แล้วจะน้อยจะมากไม่ใช่ประเด็น

แต่ถ้ามีรายได้น้อยแล้วใช้จ่ายเกินตัวสุรุ่ยสุร่ายเหมือนคนกินผลมะเดือก็ไม่ดีปรับใหม่เงินมากเงินน้อยสามารถปรับให้ชีวิตของเรามีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยขึ้นมาได้อย่าไปคิดว่าเรามีเงินน้อยแล้วเราจะยากจนไม่จริง

Time Index

[03:48] เปิดประเด็น "ใช้เงินเกินตัว”

[19:20] แยกเงื่อนไขต่างๆ | สมชีวิตา - รายรับต้องท่วมรายจ่าย กระแสเงินเข้า/ออก รับ/จ่าย ต้องรู้ ไม่ให้ชีวิตถูกล็อคด้วยเครื่องพันธนาการ ให้ปลดแอกออก

[21:56] แยกรายจ่ายออกด้วย 4 หน้าที่ | จ่ายให้ชีวิตมีความสุขอิ่มหนำ จ่ายในการป้องกันรักษา/ลงทุน จ่ายในการสงเคราะห์ผู้อื่น และจ่ายในการสร้างกุศลบำเพ็ญบุญ

[28:06] รูรั่ว/อบายมุข

[39:15] จัดการกับความอยากด้วยการพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูล

[41:28] ชีวิตเจริญงอกงามด้วยการทำครบ 4 หน้าที่

[47:05] ความมั่งมีหรือไม่มี

[55:32] สรุป | จิตใจแบบมหัคคตะด้วยพรหมวิหาร 4 ทางกายแบ่งจ่ายใน 4 หน้าที่ ความมั่งคั่งร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นแน่นอน