ถ้ายังคิดว่าเขาทำให้เราอยู่เขาว่าเราอยู่เขาเอาของ ๆ เราไปอยู่ยังคิดว่าเขาทำไม่ดีให้เราอยู่คิดอยู่เรื่อย ๆมันไม่มีทางที่จะคลายความไม่พอใจในเพื่อนบ้านนั้นได้เลย

ศัตรูจริงๆศัตรูที่แท้จริงคือกิเลสที่อยู่ในใจที่ทำให้เราขัดเคืองกามกิเลสนี่แหละที่มันบีบคั้นเราให้ลุ่มหลงบ้างให้ขัดเคืองใจบ้างมันอยู่ในใจเราที่ทำให้เราขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่เนี่ย

ข้างบ้านเขาจริงๆก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมวัฏสงสารบางทีก็สุขบ้างทุกข์บ้างก็มีอิ่มบ้างหิวบ้างก็มีต้องมาเจอสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างก็มีอ้าวเหมือนกันนะนี่ จิตใจที่กว้างขวางเราจะไม่ได้คิดว่าใครเป็นศัตรูอะไรกับเราเลย

วิธีที่ดีที่สุดในการรบคือเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรถ้าจะเอาชนะศัตรูด้วยการฆ่าการประหารนั่นไม่ใช่วิธีที่จะเอาชนะศัตรูให้ชนะราบคาบได้หรือถ้าย้ายที่ไปเดี๋ยวก็มีคนอื่นที่เป็นแบบนี้อีกเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่เป็นโรคเรื้อนไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่สบายตัวแต่ถ้าโรคหายไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายใจโรคในจิตของเราศัตรูในจิตของเรานั้นคือกิเลสนั่นเองซึ่งถ้าเอามันออกไปด้วยพรหมวิหารสี่ด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ที่ไหนเราก็สบาย

Time Index

[02:43] ปัญหาเพื่อนบ้านไม่ดี

[08:07] เพื่อนบ้านบนสวรรค์ของท้าวสักกะ

[20:39] ภิกษุชาวโกสัมพี

[22:13] ระดับที่ 1 รักษาด้วยศีล

[22:50] ระดับที่ 2 ระงับความคิดในใจ

[31:58] ระดับที่ 3 พรหมวิหาร 4

[45:44] วิธีเจริญพรหมวิหาร 4

[55:45] สรุป | รักษาจิตใจของเราแบบนี้ ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยรักษาด้วยความรักความเมตตา ด้วยความไม่เบียดเบียน ด้วยเมตตาจิต ก็ชื่อว่ารักษาตัวเราเอง รักษาตัวเราเองด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการประพฤติธรรม ด้วยการทำให้มันสมควรแก่ธรรมะ ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยเหมือนกัน


ชม “พัฒนาจิต สร้างนิมิตใหม่” เผยแพร่ทาง YouTube Puredhamma VDO เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ชม “การเจริญเมตตา จิตต้องเป็นสมาธิ” เผยแพร่ทาง YouTube Puredhamma VDO เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ฟัง “วิธีตั้งจิตในการเจริญเมตตา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561