อะไรคือสัจจะสัจจะในที่นี้คือสัจจะความจริงที่ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คืออริยสัจ4

ฟังเรื่องอริยสัจ4ให้มากๆนั่นจะเป็นปัญญาที่จะเป็นอริยทรัพย์ของเราฟังเรื่องสัจจะให้มากๆเพราะมันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาโฆษณาก็ตามไปร้านซื้อของต่างๆที่เรียกอันนั้นอันนี้คือสมมติหมดของหลอกของปลอมหมดเลยเพราะฉะนั้นจะไม่ให้ไปตามกระแสของปลอมต้องฟังเรื่องความจริงให้มากๆนี่จะเป็นอริยทรัพย์ภายใน

อริยทรัพย์นี้สำคัญกว่าทรัพย์ภายนอกบางคนมุ่งแสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่โจรขโมยได้ถูกเผาทำลายก็ได้ไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่นมันก็ฟังคนอื่นแต่อริยทรัพย์เป็นของเราเท่านั้นคนอื่นขโมยไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่หมดไปยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มอริยทรัพย์จึงดีกว่าประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นให้แสวงหาอริยทรัพย์การฟังธรรมเป็นอริยทรัพย์อย่างยิ่ง

[03:32] ข่าวจริงข่าวเท็จ

[14:09] โจรปล้นทอง ทำผิดชั่ววูบ

[18:29] การดูแลแม่และลูก ภาระที่เป็นบุญ

[25:09] บุญ ทานและอานิสงส์ของศีล 5 ศีล 8

[34:15] รับมือกับคนมองโลกในแง่ร้าย

[38:08] สติสัมปัญชัญญะ ทำให้บรรลุธรรมได้

[41:56] เมื่อเพื่อนทุกข์ใจ

[47:03] แก้ง่วง

[50:58] ปรับการทำความเพียร ทำสมาธิและเจริญอุเบกขา ให้เหมาะสมด้วยสติ

[53:52] อโหสิกรรม / ผูกเวร

[56:38] พาหุสัจจะ