เครียดแล้วยังไงเครียดแล้วมันก็กระทบคนอื่นไงฟังแล้วมันเครียดอยู่ด้วยก็เครียดมีปัญหาติดตามกันไปหมด จะแก้ยังไงๆ

ความเครียดจะทำให้เกิดมีความร้อนใจศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าsense of urgencyคือต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งพูดก็พูดไม่ใช่ไม่ดีเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า“พวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย”ร้อนใจภายหลังคือเครียดแล้วอย่าไปถึงตรงนั้นอ้าว! แล้วทำยังไงคุณต้องร้อนใจตอนนี้เปลี่ยนจากความร้อนใจมาเป็นความเพียร เป็นพลังขับดัน

Time Index

[04:21] เปิดประเด็นเครียดเพราะงานเยอะ เรื่องเยอะ งานยาก มี deadline ปวดท้องปวดหัวนอนไม่หลับ จนซึมเศร้า midlife crisis เป็นมะเร็ง จะจัดการยังไง

[18:34] ความเครียดเป็นสัญญาคือการแปลความหมาย เกิดจากผัสสะที่มากระทบ

[23:04] ความเครียดคือความร้อนใจ

[26:20] ให้เกิดความเพียร เหมือนไฟที่เป็นกำลังผลักดัน ที่มีศรัทธาเป็นตัวจุดประกาย แต่อย่าสับสนกับความอยากคือตัณหา และทิ้งหมดไม่ตั้งเป้าไม่มี deadline

[37:02] ความเพียรต้องปรับให้พอดี ใช้สติแยกแยะเป็นตัวปรับ ให้เกิดสมาธิ เห็นช่องได้ และอย่าหงุดหงิดไปตามอำนาจอกุศลธรรม แต่ให้เกิดปัญญา

[44:45] ใช้ทางกายช่วย ร่างกายมีผลต่อจิตใจ เปลี่ยน physiology ออกกำลังกาย ยิ้ม อาหารที่ดีต่อสุขภาพ

[50:02] ใช้เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ จัดลำดับความสำคัญ

[57:13] โลกธรรม 8