คนที่เขาได้รับโทษคนที่ทำความชั่วได้รับโทษขนาดนี้เรารีบทำความดีดีกว่าเขามาลงข่าวแล้วก็ขายดีด้วยนะเพราะว่าคนฟังข่าวคนไม่ดีปุ๊บคุณระลึกได้ไหมความดีไม่ใช่ว่านินทากันสนุกปากเออพูดๆกันแล้วก็จบไปแต่ความดีไม่เพิ่ม!ไม่ได้

คนจะเข้าใจว่าคนทำชั่วจะทำชั่วไปตลอดในสมัยพุทธกาลSerial Killerฆาตกรรมต่อเนื่องอย่างโจรองคุลิมาลฆ่าคนไม่ต้องพูดถึงหรอก6ศพ600นี่ยังน้อยไปเป็นพันเพราะมีเพื่อนชั่วบาปมิตรแนะนำไม่ดีเลยไปทำความชั่วฆ่าคนชนิดที่ลืมนับไปแล้วว่ากี่ศพเลยต้องตัดนิ้วมาร้อยเป็นพวงคล้องคอเอาไว้ดูว่าขนาดนี้แต่ก็ยังเปลี่ยนแปลงตัวเองได้

พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าเกลือเป็นบาปที่เราได้ทำไปความเค็มจะเป็นผลของบาปที่ออกมาถ้าคุณทำความชั่วก้อนใหญ่ความเค็มจะเค็มมากที่นี้จะเค็มมากหรือน้อยมันอยู่ที่นำ้ด้วยถ้าน้ำน้อยยิ่งเค็มมากแต่ถ้าน้ำมากความเค็มยิ่งน้อยน้ำเปรียบเหมือนกับบุญที่เราทำบุญยังมีการรักษาศีลการภาวนาการเมตตาอะไรที่เป็นองค์ของบุญทั้งหมด10อย่างบุญกิริยาวัตถุ10คุณมีน้อยหรือมีมาก ถ้าน้ำที่คุณมีมันน้อยคุณก็เพิ่มน้ำสิด้วยการทำอะไรต่าง ๆที่มันจะให้เกิดบุญทุกอย่าง

Time Index

[01:09] ประเด็นการฆาตกรรม

[02:07] เงื่อนไขความบาป 3 อย่าง ซึ่งแม้แต่ฆ่าเพื่อป้องกันตัวก็บาป

[09:58] หลักการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ ไม่เบียดเบียน ปกครองโดยธรรม ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยอาชญาศาสตรา

[19:14] เทวทูต 5 อย่าง

[21:58] คนชั่วกลับเป็นดีได้ กลับไปกลับมาได้

[28:34] การไม่ผูกเวร การให้อภัยกัน

[43:49] ประเด็นการทะเลาะกันที่ถูกทำก่อน

[50:01] เมื่อมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบ จะทำจิตให้ยังเย็นอยู่ได้ ต้องมีการฝึกทักษะทำจิตให้มีเมตตามาก่อน ด้วยสติที่มีกำลังเปรียบเหมือนฐานของหม้อที่มั่นคง