ให้ทานอย่างไรจึงได้อานิสงส์มาก สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องการให้ทาน ซึ่งเป็นบาทฐานเบื้องต้นของการบรรลุธรรม การให้ทานที่ให้อานิสงส์มากต้องประกอบด้วยองค์ 3 คือ (1) การตระเตรียม (2) เจตนา และ (3) ผู้รับ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างไรสามารถรับฟังกันได้ที่นี่

   ทั้งนี้ได้หยิบยกตัวอย่างการให้ทานของบุคคลในสมัยพุทธกาล ที่รู้จักกันดีคือพระสีวลี ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางผู้มีลาภมาก ซึ่งเป็นผลมาจากกุศลทาน เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Time index

[03:23] เกริ่นนำเรื่องทาน การตระเตรียมที่ให้อานิสงส์มาก จากกูฏทันตพราหมณ์ 

[06:43] อสทิสทาน

[09:53] คนเก็บน้ำผึ้ง เจตนาการให้ทาน 

[14:58] อังกุรและอินทกเทพบุตร การให้ทานแก่ผู้มีศีล ได้อานิสงส์มาก

[25:18] บัณฑิตสามเณร 

[32:33] สุขสามเณร 

[42:07] เมณฆกเศรษฐี

[48:23] นายสุมนมาลาการ

[50:38] สรุป 


ฟัง “กูฏทันตสูตร | ยัญญสัมปทา 3 บริวาร 16” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ฟัง “กูฏทันตสูตร | ที่สุดแห่งยัญ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ฟัง “อสทิสทาน” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ฟัง “บัณฑิตสามเณร” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ฟัง “ธรรมบท-เรื่องสุขสามเณร” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558
ฟัง “เมณฑกเศรษฐี” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ฟัง “กรรมของติสสะภิกษุ และ สุมนมาลาการ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
ฟัง "ทานกับการบรรลุธรรม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562