ในการดำเนินชีวิตที่เราอยู่ทุกวันไปทำงานกลับบ้านเดินทางเรียนหนังสือติดต่อผู้คนเป็นเรื่องราวที่มีในชีวิตของเรา ไปเกี่ยวข้องด้วยกับคนอื่นหรือเกี่ยวข้องกับทางตาทางหูบางทีมันก็ยุ่ง บางทีก็มีปัญหา บางทีก็ผูกเป็นเงื่อนเป็นปมที่ถ้าเป็นปมเป็นเงื่อนแล้วมันไม่สมดุลชีวิตเราก็จะเริ่มงงๆมึนๆมีความทุกข์มีปัญหา

..จึงมาให้ข้อมูลเป็นธรรมะที่จะสอดแทรกลงไปปรับสมดุลปรับสมการในชีวิตคลายเงื่อนปมต่างๆอย่างน้อยยังเป็นความเข้าใจอย่างน้อยยังเป็นความรู้แจ้งซึ่งก็จะทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดความรู้ดีรู้ชัดรู้ยิ่งขึ้นมาชีวิตเรามันก็ค่อยดีขึ้นได้

Time Index

[03:05] ทบทวนเรื่องราวประเด็นต่าง ๆ ในช่วงสมการชีวิตในรอบปีที่ผ่านมา

[07:31] แบ่งหมวดหมู่จากทั้งหมด 39 ตอนที่ได้นำเสนอไปแล้ว

[08:56] ประเด็นเรื่องความรัก | Ep.ที่เกี่ยวข้อง ธรรมะที่เป็นเกราะป้องกันจากกาม

[12:18] ประเด็นเรื่องชีวิตคู่ | Ep.ที่เกี่ยวข้อง การครองคู่เปรียบกับเหรียญที่ไม่ได้มีแค่ 2 ด้าน | สะใภ้ตัวดี สะใภ้ใหม่ | ธรรมะของคนคู่ | บ้านแตกสาแหรกไม่ขาด | ชีวิตดีดี เมื่อเป็นโสด

[22:59] ประเด็นเรื่องพ่อ/แม่/ลูก | Ep.ที่เกี่ยวข้อง อย่าตราบาปให้ลูก | แม่เลี้ยงเดี่ยว

[29:26] ประเด็นเรื่องเพื่อน | Ep.ที่เกี่ยวข้อง มิตรแท้ มิตรเทียม | ยุติการผูกเวร ด้วยสติและปัญญา

[34:53] ประเด็นเรื่องสุขภาพ | Ep.ที่เกี่ยวข้อง ดูแลคนป่วยด้วยธรรมะ | ธรรมะคือยารักษาโรค | รักษาจิตเภทตามธรรมได้โดยควรแก่ฐานะ | เจ็บแต่จบ ป่วยกายไม่ป่วยใจ | เข้าใจความตาย เว้นเหตุของทุกข์ | ชีวิตที่มีค่ามีราคา

[40:25] ประเด็นเรื่องการเรียน การงาน การเงิน | Ep.ที่เกี่ยวข้อง เรียนจบ เปลี่ยนชีวิต มาตามรรคแปด | การศึกษาที่ไม่เป็นงูพิษ | เจ้านายที่รัก ลูกน้องที่ดี | งานที่มีพลังด้วยอินทรีย์ 5 พละ 5 | ปัญหาการเงิน หนี้สิน | ออมเงินออมบุญ | แยกแยะจริงปลอมด้วยสัจจะความจริง | มาตรฐานความดี ศีลสมาธิปัญญา

[45:09] ประเด็นเรื่อง Lifestyle | Ep.ที่เกี่ยวข้อง ที่วัดที่ไหน ที่ที่ไม่วุ่นวาย | หวย พนันและอบายมุข | สารเสพติดที่ตั้งแห่งความประมาท | ธรรมะที่เหนือกว่าเพศสภาพ | แก้เกมด้วยกุศล | อย่ากลัวผี ให้กลัวบาป | อาหารที่บริโภคที่บริสุทธิ์ที่เป็นบุญ | เตือนตนด้วยตน โต้ตอบอกุศลด้วยกุศล | เครื่องมือ แก้ปม พัฒนาจิต | ชงหรือเฮง ด้วยตัวเองด้วยมรรคแปด

[53:08] ประเด็นเรื่องธรรมะ | Ep.ที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขฆราวาสตรัสรู้ธรรม | บ่มจิตบ่มมรรคให้เป็นผล

[54:41] สรุปและอวยพรปีใหม่


อ่าน “ธาตุสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต