ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณทำยังไงจะไม่ให้เจอเรื่องไม่ดีประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเจอเรื่องไม่ดีแล้วเราจะทำยังไง คำตอบของคำถามนี้ตอบผิดก็มีซวยไปตอบถูกก็ได้รอดไป

อย่าไปคิดว่าชีวิตจะปูด้วยพรมแดงโรยด้วยกลีบกุหลาบพรมน้ำหอมอย่างดีทุกอย่างราบรื่นไปหมดมันไม่ได้เป็นอย่างงั้นสิ่งที่ดีไม่ได้ดูที่สุขเวทนาต้องดูที่การกระทำถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อจิตใจมีเมตตามีสัมมาทิฏฐิเอื้อเฟื้อแบ่งปันไม่คิดโลภอยากได้ของเขากระทำตอนไหนมีที่ไหนที่นั่นดีทันทีมีปีไหนปีนั้นดีทันทีมีวินาทีไหนวินาทีนั้นดีทันที

ดูแค่สองส่วนหลักๆ คือกุศลกับอกุศลอย่าไปดูสองส่วนในความที่เป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา

ปีนั้นหรือปีไหน ๆการที่เราได้ทบทวนลักษณะนี้ อันนี้เป็นไปตามหลักคำสอนจะทำให้ปีนั้นเป็นปีที่โชคดีดำเนินไปดีคนอื่นเขาอาจจะร่วงกันแต่เราก็รุ่งได้

Time Index

[02:47] เป็นประเด็นเรื่องปีชง เปลี่ยนชื่อ แก้เคล็ด เสริมดวง หลอกก็มีจริงก็มี จะจัดการตามหลักธรรมอย่างไร

[08:59] ประสบการณ์ปีชงของผู้พูด

[11:44] ศาสตร์ต่างๆ อย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งคัดค้าน

[16:13] ทุกข์ก็มีสุขก็มี I เป็นธรรมดาในภพมนุษย์ ต้องยอมรับ

[22:09] ดีไม่ดี ดูอย่างนี้ I ดูที่การกระทำของเรา กุศลอกุศล ไม่ใช่สุขเวทนาทุกขเวทนา

[25:04] เหตุเกิด 8 อย่างของเวทนา I สุขทุกข์ไม่ใช่กรรมเก่าเท่านั้น

[30:21] วิธีการดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่ผิวเผิน I มรรคแปดสอดแทรกในกิจการงาน

[36:00] สุขก็ชงได้ ทุกข์ก็เฮงได้

[41:24] หนักเบาของเวทนา อยู่ที่บุญ I ถ้ามีบุญน้อย รีบเติมรีบกระทำความดี ทานศีลภาวนา

[45:09] ดีได้ทุกปี อยู่ที่การบูชาอุปการะ

[49:10] ดูดวงตัวเอง ในช่วงรอบปีให้ถูกต้อง

[54:39] สร้างเหตุปัจจัย ทำเอง ฟันธง ดีแน่ I อายุยืนด้วยการเจริญอิทธิบาท 4 เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดโชคดีด้วยสติปัฏฐาน 4 คิดนึกมีความสุขสมปรารถนาด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4 ร่ำรวยเงินทองมีโภคทรัพย์มากด้วยการแผ่เมตตาการทำความเพียร


อ่าน “สิวกสูตร” อัฏฐสตปริยายวรรคที่ ๓ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

อ่าน “ปัญญาสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน “สิงคาลกสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

ฟัง “ทิศทั้งหก” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฟัง “เหตุที่ทำให้อายุยืน” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฟัง “มหาสติปัฏฐานสูตร (สูตรใหญ่)” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562

ฟัง “พรหมวิหาร 4 ธรรมที่เมื่อเข้าใจถูก จะไม่ไร้เดียงสา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561