ในพระสูตรเป็นแค่ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาว่าเราไตร่ตรองใคร่ครวญดูตัวเราสมถะวิปัสสนาเป็นอย่างไรที่นี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราให้ขยายผลออกไปด้วยว่าในชีวิตประจำวันของเราเราตั้งคำถามให้ตัวเราเองนี้มันถูกไหมที่ว่าเราเจอเรื่องไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วมันมีแมลงสาบอยู่ในนั้นหรือว่าเราเดินทางไปก็มีคนมาขับรถปาดหน้าทั้งๆที่ฉันก็ขับมาดีๆ เกือบชนกันถ้าเราถามคำถามว่าร้านนี้ทำไมมันทำห่วยขนาดนี้…คำถามผิดคำตอบที่ออกมาก็จะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปหมดเพราะฉะนั้นการที่เราจะเพ่งจิตของเราไปให้มันถูกที่ถูกทางเราจดจ่อที่คำถามไม่ถูกเวลาเกิดสถานการณ์ใด ๆคำถามคือฉันจะรักษาจิตของฉันในกรณีนี้ได้อย่างไรมันก็มีคำตอบคือคุณตั้งสติขึ้นใจเย็นมีเมตตาการให้อภัยพอมีคนขับรถปาดหน้าโอ้ว!นี่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้ให้แล้วมีการให้ทานมีการให้ทาง ถามว่าเราจะมีคำตอบแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอยู่ที่คำถามที่คุณตั้งว่าเหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้เราจะสร้างกุศลธรรมขึ้นได้อย่างไรคำถามจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในพระสูตรเรื่องราวของสมถะและวิปัสสนา

Time Index

[00:38] เริ่มปฏิบัติโดยมีสติตั้งไว้ในกายในที่นี้ใช้ลมหายใจลมหายใจก็เป็นกายอย่างหนึ่งในกายทั้งหลาย

[16:06] introการฝึกสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบเพื่อให้การศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องธรรมไม่กลายมาเป็นภัยเป็นอันตรายแก่เรา

[18:43]คำถามเพื่อให้เกิดสมถะ/วิปัสสนา

[20:05] พระสูตร “การปฏิบัติเพื่อความสมดุลแห่งสมถะและวิปัสสนา”

[26:17]อธิบาย-สมถะ/วิปัสสนา

[33:15]ตั้งคำถามให้ถูกเพื่อให้จิตfocusไป

[40:54]คำตอบของคำถามที่ถูก4ข้อของสมถะ

[52:49]คำตอบของคำถามที่ถูก3ข้อของวิปัสสนา

[1:00:30] สรุป


อ่าน”สมาธิสูตรที่ ๓”พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

ฟัง “สากัจฉาธรรม – สมถ และ วิปัสสนา จริต”ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560