ผัสสะเรื่องราวมีทุกที่นั่นแหละที่ไหนมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่นั่นก็มีผัสสะที่จะเกิดให้เรามีความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างหรือบางทีความรู้สึกนั้นไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นความรู้สึกที่อทุกขมสุขบ้างเกิดขึ้นเป็นธรรมดาโลกของเราใบนี้มันเป็นอย่างนี้

เริ่มมีความคิดนึกที่ไม่ดียิ่งตั้งสติไว้อย่างมากกำหนดจิตให้ดีบางทีเผลอไปมันไม่ได้เหมือนวัวไปกินข้าวเขาคุณก็ถูกปรับสินไหมกุศลธรรมลดลงหน่อยนึงอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นหน่อยนึงเอ้าสู้ใหม่ทำยังไงถึงจะสู้ได้เพราะว่าความคิดนึกมันแค่ความคิดไงยังอยู่ในใจยังไม่ได้ออกมาเป็นมือไม้หรือปากพูดโกหกออกไปคือศีลเราไม่ได้ผิด

ตั้งฐานให้ดีหมายถึงเอาศีลเป็นฐานระลึกถึงศีลของเราตั้งเจตนาในการที่จะมีศีลเพราะว่าศีลคือเจตนา

มีความคิดเสียงในหัวเป็นตัวละครอะไรมาวิ่งเต้นอะไรต่างๆแล้วรักษาศีลได้ไหมถ้ารักษาศีลได้สบายใจเลยนั่นก็อยู่ของมันไป

Time Index

[00:39] Intro I ชีวิตมีสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นธรรมดา ปัญหาคือถ้าออกนอกมรรค ความทุกข์มันแฝงมาทันที มีความรู้สึกว่าชีวิตมีปัญหาเป็นปมเป็นเงื่อน

[05:03] เริ่มเรื่องคนเป็นโรคจิต I ไปวัดปฏิบัติธรรมจะสามารถช่วยคนที่เป็นโรคจิตเภท (SCHIZOPHRENIA) เช่น เห็นภาพหลอน ได้ยินเสียงในหัว โรคซึมเศร้า ไบโพลาร์หรือจิตประสาทจากการเคยใช้ยาเสพติด ได้หรือไม่

[12:26] ทำความเข้าใจโรคทางจิต I ทุกคนมีโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายทางใจอยู่ มากน้อยไม่เท่ากัน

[21:22] ปฏิบัติธรรมให้หายได้โดยควรแก่ฐานะ I การปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับทางจิตอยู่แล้ว

[25:38] โรคซึมเศร้าจริง ๆ แล้ว I ไม่ได้มีจริง เป็นแค่ความคิดในทางลบของเรา เมื่อไม่รู้จักข่มไม่รู้จักประคับประคองจิตในเวลาที่ควร เมื่อถูกกระทบอยู่เรื่อย จิตจึงแตก

[29:07] โรคในทางจิตจริงๆ I คือโทสะทำให้เร้าร้อน ราคะโลภะทำให้อยากได้ ตาบอด หรือโมหะทำให้จิตมันหลงมืด

[36:55] ต้องรักษาจิต ละอกุศล5 อย่าง I

[43:41] การดำเนินชีวิตปกติด้วยศีล I เอาจิตไปจดจ่อไว้กับสติ ตรงที่มีศีลได้นี่แหละ

[57:01] สรุป I อยู่กับมันให้ได้ อย่าไปคิดว่าประหลาด ทุกคนก็เป็น มีเชื้อโรคอยู่ในกาย ต้องควบคุมเริ่มจากสติ ไม่ให้ผิดศีล ระลึกถึงศีล สติมีกำลังมากขึ้น ชีวิตก็ดำเนินไปได้ด้วยศีลนั่นเอง


ฟัง “วิธีละอกุศลธรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

ฟัง “พ้นจากกรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ฟัง “ศีลอันให้ผลอานิสงส์มาก” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561