ผิดหรือถูกที่เป็นมิจฉาหรือสัมมาไม่ได้หมายความว่า1+1=3ผิด2+2=4คือถูกไม่ใช่ถูกผิดในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า“right or wrong”แบบนั้นไม่ใช่แต่“มิจฉา”หมายถึงกิเลสเพิ่ม“สัมมา”หมายถึงกิเลสลดถ้าเรียนอะไรแล้วกิเลสเพิ่ม นั่นคือผิดไม่ใช่wrongแต่หมายถึงมิจฉาเพราะกิเลสมันดันเพิ่ม แต่ถ้าเรียนอะไรแล้วกิเลสมันลดนั่นคือถูกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงrightแต่ถูกในที่นี้หมายถึง“สัมมา”

แล้วรู้ยังไงที่ให้มันถูกเป็นสัมมาคือรู้ว่าสิ่งต่าง ๆมีความเป็นของไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นอนัตตารู้ว่าเป็นทุกข์ รู้แค่นี้รู้ในหลักไตรลักษณ์ไม่ใช่ว่าจะเอาทั้ง 3ข้อด้วยเอาแค่ข้อใดข้อหนึ่ง ขอความรู้แค่นี้ไม่ว่าจะมีอยู่ในอะไรก็ตาม มันจะทำให้กิเลสลดได้

Time Index

[03:53] เปิดประเด็นเรื่องการศึกษาที่ดีในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า

[10:33] รูปแบบการศึกษา-เรียนรู้ “สิกขา- ปริยัติ” ข้างในคือสิ่งที่เรารู้ ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้” ยิ่งรู้มากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งพบว่าไม่รู้สิ่งต่างๆ อีกมาก แล้วเรียนเท่าไรถึงจะพอ?

[21:23] การเรียนความรู้คือไปจับงูพิษ

[28:33] คำว่า "ความรู้" แบบไหน ถึงจะไม่เมา

[32:22] ความรู้หมายเอาจุดที่เรียกว่าเป็น “ญาณ” ศึกษาผิด เหมือนไปจับงูพิษผิดวิธี ตายได้ แต่ถ้าศึกษาถูก เหมือนจับงูถูกวิธี ได้ประโยชน์จากพิษงูนั้น

[38:17] ความรู้ คือ วิชชา

[42:22] ปัญญา 3 ระดับ คือ สุตตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา

[47:57] คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง

[51:56] There is no failure, only feedback I โลกนี้เป็นเหมือนสนามทดลอง วนมาใช้ให้เกิดขึ้นให้ดับไป ไม่มีอะไรจะผิดไปตลอดกาลหรือถูกไปตลอดกาลในความที่เป็น right or wrong ทุกอย่างเป็น feedback เฉยๆ เพื่อที่จะให้รู้จักปรับเปลี่ยน

[55:20] แก้จิตใจของเราใหม่ ให้มีสัมมาคือความถูกต้อง เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆ เป็นวิชชาเกิดขึ้น การศึกษาความรู้นั้น จะได้ประโยชน์ทันที จะมากจะน้อยก็ตาม


อ่าน “อลคัททูปมสูตร ว่าด้วยข้ออุปมาด้วยอสรพิษ” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

ฟัง “ทางเกิดแห่งปัญญา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฟัง “สัมมาคือสลัดแอก” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562