ทุกสัปดาห์ต้นเดือนสนทนากับคุณทรงพลชูเวชโดยหยิบยกเรื่องราวต่างๆคำถามและครั้งนี้พูดคุยกันใน3ประเด็นI

“รักษาตัวเองจะเป็นการรักษาอีกคนหนึ่งด้วยแต่ละคนรักษาตัวเองก็ได้ชื่อว่ารักษาอีกคนหนึ่งด้วย”การปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อตัวเองคนอื่นก็ได้ด้วยคนที่ปฏิบัติธรรมฝึกจิตให้เป็นสมาธิมีความเมตตาต่างๆคนอื่นจะไม่ได้รับการเบียดเบียนการประทุษร้ายจะได้รับแต่ความเมตตาจิตความรักใคร่เอ็นดูคนข้างนอกก็ได้ประโยชน์ด้วย

ตอนนี้เป็นแผลถูกแทงตอนไหนยังไม่รู้ตัวเลยถูกเขาเกี่ยวเหยื่อตอนที่ยินดีพอใจตอนที่ได้1,930บาทนั่นแหละถูกเขาเกี่ยวถูกแทงแล้วไม่รู้ตัวเพราะมันชาอยู่ชาเพราะความโลภเป็นแผลแต่ไม่รู้ตัวเพราะชาไปแล้วคิดว่าเป็นความสุขเหมือนคนที่ถูกยุงกัดเป็นแผลเกาๆจนเหวอะหวะแต่มันมีความสุขที่เกิดจากการเกานั้นนิดนึงความสุขที่เกิดจากความโลภนั้นนิดนึงแต่โทษของมันแฝงอยู่แต่ไม่รู้คือถูกแทงแล้ว

ถ้าทรงอยู่ในธรรมมีความเมตตาพระพุทธเจ้าเปรียบว่าเรามีโภคทรัพย์มากให้เรามีโภคทรัพย์มากด้วยการที่มีเมตตาให้เป็นผู้ที่มีอายุยืนด้วยการที่มีอิทธิบาท4ให้เดินทางไปที่ไหนปลอดภัยด้วยความที่มีสติปัฏฐาน4ให้ทำอะไรประสบความสำเร็จด้วยการมีสัมมัปปธานคือความเพียร4อย่างถ้าตั้งคุณธรรม4อย่างนี้ชีวิตของเราจะมีการเดินทางที่ปลอดภัยมีอายุยืนนานมีโภคทรัพย์มากและมีการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วย

Time Index

[01:20] ประเด็นเรื่องการทำบุญให้กับพระ I พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ คนที่ได้สมาธิคนที่ได้บุญก็ตกอยู่กับคน ๆ นั้น แล้วคนอื่นได้อะไร ทำไมต้องใส่บาตรต้องให้พระ เพราะพระไม่ได้ทำอะไรให้เรา แต่ทำเพื่อตนเอง และทำบุญแล้ว ต้องกรวดน้ำแผ่เมตตาไหม บาปบุญมีจริงไหม

[22:04] ประเด็นเรื่องแชร์แม่มณี I ความโลภมีทุกคนที่ยังเกิดบนโลกนี้ มีกิเลส 3 อย่าง จะปิดกั้นได้ด้วยการแบ่งจ่ายทรัพย์ใน 4 หน้าที่ โดยเฉพาะหน้าที่ที่ 3 และ 4 จะทำให้โอกาสถูกหลอกน้อยลง จะกำจัดความโลภ ให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆและศีลของเรา เป็นโสตาปัตติยังคะ 4 และอย่าเอาจิตของเราไปใส่ในเรื่องที่กลุ้มใจ ไม่ให้ให้พลังกับมัน แต่ต้องมีฐานที่ตั้งของจิตนั่นคือสติ ระลึกถึงกุศลธรรมแทน

[52:04] ประเด็นการทบทวนที่ควรใคร่ครวญอยู่เป็นประจำ I ช่วงรอบปีที่ผ่านมา ดูว่าความดีมีดีเพิ่มขึ้นหรือความชั่วมีลดลงหรือไม่ ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น ต้องรีบแก้ไขหรือถ้าเป็นอย่างนั้น ความชั่วลดลงอยู่ความดีมีเพิ่มขึ้นอยู่ ให้ตั้งตนอยู่ในธรรมให้มีมากขึ้นยิ่งไป