สัมปชัญญะเป็นเครื่องหนุนให้สติมีอยู่ ดีอยู่ และมีกำลังได้ 

การประคองสติ เพื่อทำให้มีสมาธิและปัญญามีต่อเนื่องต่อไปได้

Time index

[04:29] เพื่อความเข้าใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ไม่หลงเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้ จึงต้องการทราบคำอธิบายอย่างละเอียดว่า จิตกับใจต่างกันอย่างไร

[21:27] นิพพานคืออะไร

[25:11] คำอธิบายอย่างละเอียดของคำว่า สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา และการประคองสติ

[45:35] ปกติผู้ถามไม่ค่อยได้ไปวัด แต่จะทำบุญโดยการโอนบริจาคทุกวัน​ ในช่วงทำบุญกฐิน​ตนเองตั้งใจจะทำบุญกฐิน​ แต่โอนผิด​ไปทำบุญอีกบัญชีหนึ่งของวัด​ อย่างนี้เราจะได้บุญกฐินตามที่เราตั้งใจไว้หรือไม่

[49:34] ผู้ถามมีคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจมานานมาก นานพร้อมกันการได้ยินเรื่องมรรคมีองค์แปดครั้งแรก ตอนนั้นคิดว่าเดี๋ยวเจริญมรรคไปเรื่อยๆคำตอบก็คงจะปรากฏขึ้นมาเอง ถึงตอนนี้จึงขออนุญาตถามคำถามดีกว่าจะได้เป็นความรู้ไว้ก่อน เพื่ออบรมจิตให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางที่ถูก คำถามคือ มรรคสมังคี เมื่อเกิดขึ้นมีลักษณะใดปรากฏให้รับรู้ได้บ้าง เพราะยังไม่เคยได้ยินใครบรรยายถึงเรื่องนี้ให้เข้าใจได้