เหตุการณ์ล่าสุดที่ชั้นเพิ่งหัวร้อนด่าคนไม่พอใจมีอารมณ์เกิดขึ้นนึกถึงได้ตอนไหนโอย!เพิ่งเมื่อวานนี้ใส่กับพ่ออย่างเต็มที่ด้วยเรื่องบนโต๊ะอาหารนี่แหละดูดีๆในเหตุการณ์นั่นมีใครบ้างดูตัวเราณจุดที่กำลังจะเดือดจะหัวร้อนขึ้นกำลังจะมีความคิดนี้กดpauseหยุดไว้ก่อนดูให้ดี..

มีใครอยู่ในนั้นควรจะต้องให้คุณธรรมอะไร ส่งพลังคือคุณธรรมให้จะแก้สถานการณ์จะพูดจะทำอะไรที่ดีๆเป็นกุศลส่งให้เลยและกระสุนที่จะใส่อัดพลังให้ตัวเราต้องเป็นคุณธรรมที่ดีไม่ใช่ความอยากไม่ใช่กามพยาบาทเบียดเบียนแต่เป็นความอดทนความเมตตาความคิดสร้างสรรค์ความมั่นใจศรัทธาปัญญา รวมถึงมุทิตา อุเบกขาใส่เข้าไปอัดเข้าไป

Time Index

[07:14] เครื่องมือใช้ในจิตกับสถานการณ์ต่าง ๆ ต้องเตรียมไว้ตลอดเวลา ฝึกได้ไม่ยาก ทำได้ทุกคน

[13:11] เครื่องมือที่ 1: Time Line Therapy/เส้นเวลา ปัญหาที่เกิดขึ้น บางทีเป็น pattern/รูปแบบ ที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ

[13:35] 1.1 indentify pattern/ชี้เป้าให้ได้

[20:01] 1.2 เข้าสมาธิ จิตเป็นอารมณ์อันเดียว

[22:55] 1.3 ย้อนกลับไปที่เหตุการณ์

[26:15] 1.4 ใส่คุณธรรมที่ขาดนั้นเข้าไป

[36:32] 1.5 สรุป ขั้นตอน

[39:22] 1.6 ตัวอย่างการใช้งานอื่น ๆ

[44:14] 1.7 ข้อควรระวัง กับดักเรื่องความอยาก กาม พยาบาท เบียดเบียน

[46:47] เครื่องมือที่ 2: ตั้งตุ๊กตา เมื่อต้องตัดสินใจ

[48:23] 2.1 ตั้งทางเลือกเอาไว้

[49:12] 2.2 เข้าสมาธิก่อน

[49:47] 2.3 เพ่งจิตไปที่ทางเลือกนั้นๆ แล้ว สังเกตจิตใจ/อารมณ์ของตน สว่าง/มืด ร้อน/เย็น หนัก/เบา

[51:21] 2.4 ตัวอย่างหรือ apply ใช้กับอย่างอื่น

[52:35] สรุป