ถ้ารับสิ่งที่เขาเอามาให้ก็ชื่อว่า“กินด้วยกันใช้ร่วมกัน”ถ้าเขาโกรธมาเราโกรธตอบอันนี้ชื่อว่า“แย่พอกัน”เหมือนเขาอาหารมาเสิร์ฟเอาความโกรธมาให้เราก็เอาอาหารนั้นเอาความโกรธนั้นมาแบ่งปันด้วยความชั่วในจิตใจที่เป็นความโกรธสืบต่อมาที่เราเราก็โกรธตามไปด้วยเราก็ชั่วพอกันเพราะถ้าด่าว่ากันแล้วมันไม่ดีในนามของความดีชั้นขอด่าเธอก่อนมันฟังดูไม่เข้าท่า!

ฉะนั้น ต้องดำรงตนให้มีธรรมะให้มีเมตตาให้มีอุเบกขาคือความอดทนจะแก้ได้ไม่ใช่ด้วยด่ากลับพยาบาทกลับแต่ต้องด้วยเมตตาหรืออย่างน้อยต้องมีอุเบกขาคือความนิ่งเฉยวางเฉยไม่ให้จิตใจขึ้นลงไปตามสถานการณ์

จะอุเบกขาได้จะเมตตาได้ค่อย ๆฝึกเอาเป็นเหมือนกล้ามเนื้อฟังรายการอยู่เป็นประจำฝึกในการที่จะทำสมาธิอยู่เรื่อยจะช่วยได้

โกรธตอบด่าตอบทำร้ายตอบความไม่ดีนั้นก็ขยายมาที่เราจะให้ความไม่ดีสุดจบที่ตัวเขาอย่าให้ขยายมาที่เราด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูอันนี้โลกของเราจะดีได้

Time Index

[02:48] เรื่องชายหัวร้อน: พูดจาไม่ดี เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย จนถูกให้ออกจากงาน สุดท้ายเมื่อขอโทษ สังคมก็ให้อภัย

[07:09] ลำดับของความโกรธ: ขัดเคือง (ปฏิฆะ) > ลุ่มร้อนเร่าร้อน (โกทะ) > คิดประทุษร้าย กายวาจาใจ (โทสะ) > ปองร้ายล้างผลาญ (พยาบาท) เปรียบด้วยรอยกรีดลงบนน้ำ ทรายและหิน

[17:47] หลักการวิธีแก้ที่ดีที่สุด คือ ต้องเตรียมการไว้ก่อน จิตใจต้องประกอบไว้ด้วยเมตตามาก ๆ ไว้แล้ว มันจะโกรธขึ้นไม่ได้

[23:56] เตือนให้เตรียมการรับมือความโกรธ: เตือนเบาๆ ไม่ฟัง จะต้องถูกเตือนหนักขึ้น ๆ

[30:50] การด่าให้เจ็บ

[32:36] ถ้าถูกด่าแบบนี้ จะทำอย่างไร

[47:55] เรื่องการฝากทำบุญ: บุญเกิดขึ้นจากศรัทธาก่อนให้ ระหว่างให้และหลังให้ จะให้ด้วยมือตนหรือไม่ได้ด้วยมือตนก็ตาม บุญมีทั้งทางกาย วาจาและใจ และบุญไม่ได้หมายถึงการให้ทานเพียงอย่างเดียว


ฟัง “โต้ตอบคนพาลด้วยกำลังของบัณฑิต” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562