ในช่องทางใจของเราเวลามีอะไรมากระทบ ถ้ามีสติรักษาไว้ มันจะไม่เกิดความระคายเคืองเกิดขึ้นที่จิต พอไม่เกิดความระคายเคืองเกิดขึ้นที่จิต มันก็จะไม่ปรุงแต่งอะไรในทางอกุศลหรือทางเป็นความชอบ กระเป๋า รองเท้า ชอบมากเลย เป็นสัญญา เป็นความรู้สึกเกิดขึ้น อันนี้ชอบเพลิน ถ้าไม่มีสติ จิตมันก็จะเพลินไป ชอบ ลุ่มหลง ปรุงแต่งไปควักเงินซื้อเลยกระเป๋าใบละสามสี่แสน ใครว่าแพง คนอื่นเขาหิ้วใบละล้าน ไม่แพงหรอก คิดนึกไป

การคิดนึกปรุงแต่งเป็นมโนสังขาร หยิบเงินยื่นออกไปเป็นกายสังขาร จิตนี้ก็ไม่ได้รับการรักษา จิตนี้อยู่ในช่องทางคือใจ ขันธ์ 5 ​นี่ไม่ใช่จิต จิตไปยึดถือขันธ์ 5 โดยความเป็นตัวตน จิตเข้าไปยึดถือเวทนา ดีมาก ชอบมาก เป็นของฉัน มีในฉัน ฉันเป็นสิ่งนี้ สิ่งนี้มีในฉัน ฉันมีในสิ่งนี้ เป็นไปแบบนี้ รูปด้วย ข้าวของสิ่งต่าง ๆ ด้วยปรุงแต่งไปแบบนี้

นี่เป็นเบื้องต้นในการทำงานของขันธ์ 5 มีอยู่ตลอดเวลา คุณจะอยู่วัด อยู่บ้าน ไม่ต้องพูดอะไร แม้แต่นอนหลับ บางคนนอนไม่หลับ ขันธ์ 5​มีอยู่ตลอด ทำงานแบบนี้อยู่ตลอด เราจะเข้าใจมันไหมถ้าเราเข้าใจมัน การทำงานของมันนี้ จะทำให้เรามีความฉลาดได้

Time Index

[01:11] เริ่มปฏิบัติ พิจารณา ผม และ อาพาธ

[16:07] ช่วงใต้ร่มโพธิบท  กล่าวถึง โทษ ของ ผมถ้าเรารู้เห็น อุบาย ในการนำออกจากโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นคือเป็นปัญญาเกิดขึ้นใน ผม นั้นทันที

[16:34] ขันธ์ 5 ขันธ์มาจากคำว่า ขันธา หรือ ขันธ์ หมายถึง กลุ่มก้อนหรือกอง คือจัดหมวดหมู่

[20:08] 1- นิยามให้เรารู้ความหมายและทำความเข้าใจให้ถูก ปัญญาจึงจะเกิด

[20:54] 1.1 รูปของแข็งของเหลวก๊าซมีลักษณะที่แตกสลายได้ด้วยความร้อน. ความหนาว ความหิวกระหาย ถูกต้องกับเหลือบ ยุง ลม แดด เปลี่ยนแปลงไปได้ ลักษณะที่เป็นแบบนี้เรียกว่า”กองของรูป“

[25:02] 1.2 เวทนาอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะที่เป็นความรู้สึก ความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อผัสสะ

[26:15] 1.3 สัญญาคือ ความหมายรู้ หมายรู้ในสิ่งที่ไปสัมผัส

[30:48] 1.4 วิญญาณหมายถึง กิริยาทีรู้แจ้งได้ต่ออารมณ์ที่มากระทบ

[33:49] 1.5 สังขารลักษณะของกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูป มีในสิ่งใดดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า สังขาร

[37:11] การทำงานของขันธ์ 5

[41:20] ผัสสะ มีวิญญาณเกิดขึ้นตามช่องทางต่างๆ 3อย่างร่วมกันเรียกว่าเป็น ผัสสะ

[45:22]อธิบายซ้ำในการเกิด ผัสสะ เวทนา วิญญาณ อายตนะภายในภายนอกสัญญา สังขาร

[57:06] สรุปในepisodeต่อไปจะมาอธิบายถึงความเข้าใจที่เราควรจะต้องทำไปในเรื่องขันธ์ 5 ว่าจะเป็นอย่างไร


ฟัง “อุปมาแห่งขันธ์ 5”ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

ฟัง “อายตนะทั้งหก”ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2561