“คนไม่ใช่ควาย”ถ้าควายมันทำผิดเวลาไหนต้องบอกแก้เวลานั้นแต่มนุษย์ไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าทำไม่ดีแล้วเราจี้ใส่เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวเวลานั้นก็อย่าบอกเพราะถ้าบอกแล้วให้เกิดอกุศลธรรม แต่ต้องหาช่องที่มีความเหมาะสมที่จะพูดคุยจะไม่ได้ด้วยสั่งจี้ด่าพูดเหน็บแนมกระแหนะกระแหนสาปแช่งมีคำพูดที่เป็นอกุศลธรรมจะให้เขาเลิกไหนกุศลธรรมไหนตัวอย่างไม่มี!

“ให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาป”ด้วยการทำบาปเสียก่อนด้วยการทำสิ่งที่ไม่ดีให้เขาเห็นไม่มีทาง!ต้องรู้จักหาช่อง หาให้เจอด้วยการดูแลเอาใจใส่ด้วยความแยบคายใช้เวลาที่เหมาะสม ด้วยความละเอียดรอบคอบนุ่มนวลจิตใจต้องงดงามต้องมีกรุณาในการที่จะแก้ปัญหาใดๆก็ตาม

Time Index

[05:04] ปัญหาเด็กติดเกม: มีพฤติกรรมก้าวร้าว คบเพื่อนไม่ดี มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

[10:04] ทำความเข้าใจ อะไรคือเกม: เกมคือผัสสะ เกมคือวัตถุกาม อันวิจิตรพิศดารที่สร้างสรรค์​ปรุงแต่ง

[16:46] ปัญหา 3 ระดับ ขึ้นกับว่าติดในระดับไหน: ยังพอควบคุมได้ หรือพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนมีการเบียดเบียนตัวเอง หรือบอกไม่ฟังแล้วและมีอกุศลธรรมอย่างอื่น เบียดเบียนผู้อื่นด้วย แม้แต่ผู้ใหญ่ที่ติดการทำงาน ติดการพนัน ติดสื่อลามก คือ ลักษณะเดียวกัน ไม่ต่างอะไรกับเด็กติดเกม

[25:36] ทางแก้ทั้ง 3 ระดับ: ปรับสติให้มีมากขึ้น ใช้ความเพียร ฝืนอะไรที่ไม่ดีฝืนอะไรที่เป็นบาป อย่าให้เกิดขึ้น

[39:04] ทางแก้ปัญหาในระดับที่ 3

[44:19] “ถ้าเล่นขนาดนี้แล้วจะไปทำการงานได้ยังไง ชีวิตจะเป็นยังไง ผลการเรียนก็แย่ตกต่ำ” นี่แช่งแล้วนะ!

[54:52] ทุกคนที่เกิดมา มีความดีอยู่ ไม่งั้นไม่มีบุญที่มาเกิดเป็นมนุษย์ อยู่ในสมัยที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าได้

[58:18] จะหาช่องได้ด้วยสติ จะหาช่องเห็นความดีได้ด้วยความดี