ทำความรู้สึกจดจ่อลงไปในกาย เอาจิตลูบไปตามกระดูก ขยับจิตไปเรื่อยๆตามอวัยวะ

ไล่จากปลายเท้าขึ้นไปจนถึงกระโหลกศีรษะ จากกระโหลกศีรษะลงมาจนถึงกระดูกปลายเท้า มีหนังหุ้มอยู่ ไม่เห็นสักชิ้นเลยจากภายนอก

เราพิจารณากายของเรามาเป็นลักษณะโครงกระดูก มีศีรษะและแขนขา ทางเข้าของมันคือตรงกระดูกไหปลาร้า ทางออกของมันก็เป็นตรงช่องกระดูกเชิงกราน …ร่างกายของเราเป็นแค่นี้ มองดูด้านนอกก็สวยดีเพราะเป็นหนัง แต่ถ้าตายแล้วเอาไปเผา ปล่อยให้เปื่อยเน่า กระดูกแยกไปคนละทางคนละชิ้น ตัวเราอยู่ไหน หาไม่มีเลย ให้พิจารณาตามความเป็นจริง รักษาสติให้ได้ตลอดทั้งวัน

Time index

[01:29]เข้าใจทำเริ่มด้วยการหาชัยภูมิที่สัปปายะ

[04:21] มีสติระลึกถึงไปในกาย กายคตาสติ

[06:57] ตรงไหนคือกาย

[10:58] ทำความรู้สึกจดจ่อไปที่กระดูกศีรษะ

[26:13] เอาจิตลูบไปตามกระดูกไหล่,แขน และนิ้วมือ

[38:28] ขยับจิตไปตามกระดูกสันหลัง

[45:36] ทำความรู้สึกจดจ่อไปที่กระดูกเชิงกรานและขา

[52:21] กายของเราเป็นเช่นนี้ ดุจถุงหนัง เน่าสลายไปตามเวลาพิจารณาไปทีละชิ้น ตัวเราอยู่ที่ไหน หาไม่มี


อ่าน "กายคตาสติสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง "คำพุทธ:กายคตาสติสูตรว่าด้วยการตั้งสติเอาไว้ในกาย" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ฟัง "กายคตาสติ ใช้กายชำระจิต" ออกอากาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ฟัง "เจริญกายคตาสติเพื่อความหลุดพ้น" ออกอากาศเมื่อ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "พระนางรูปนันทาเถรีบรรลุธรรมด้วยกายคตาสติ" ออกอากาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560