ความอยากเป็นคนละอย่างกันกับความทุกข์ ความอยากเป็นคนละอย่างกันกับความตาย ความตายก็อย่างหนึ่ง ความอยากก็อย่างหนึ่ง สิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้นไม่ใช่ความตาย สิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้น คือความอยากที่มันมาเกาะกันอยู่กับความตาย มันอาศัยความตายมาทำให้เราเกิดทุกข์

สองอย่างมันเกาะกันอยู่ จึงทุกข์มาก ความอยากที่เกิดขึ้นทำให้สับสนไม่เข้าใจ ผลที่เกิดขึ้นของความตายทำให้เกิดความสลดสังเวช อันนี้ธรรมดาของความทุกข์ แต่ผลของความอยากทำให้มีความร่ำไรคร่ำครวญ ทุบอกชกตัวเสียใจ ต้องแยกกันให้ออก เสียใจก็ส่วนหนึ่งสลดสังเวชก็ส่วนหนึ่ง แยกกันให้ออกด้วยการตั้งสติ สติคือการระลึกได้ แยกกันให้ออกต้องมีปัญญา ที่สะสมไว้ด้วยสมาธิด้วยศีล ดูรู้ให้ดี

Time Index

[05:18] คนในครอบครัวหรือคนที่รักตายจากไป จะรักษาจิตให้ดีได้อย่างไร

[13:53] “ความแก่ซ่อนมีอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิต” รู้อยู่ แต่ทำไมเสียใจ

[16:52] เข้าใจความตายใน 4 ประเด็น: ประเด็นที่ 1 ความตายไม่เว้นให้กับใคร ๆ

[22:59] ประเด็นที่ 2: สาเหตุของความตายมีเหตุปัจจัยคือความเกิด เปรียบเหมือนหม้อที่ปั้นแล้ว ล้วนมีการแตกทำลายเป็นที่สุด

[25:41] ประเด็นที่ 3: ความตายเป็นอนัตตา มีลักษณะที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น

[30:07] ประเด็นที่ 4: ความตายที่เมื่อมาถึง ไม่ต่อรองกับใคร หนึ่งในฐานะห้าอย่างที่อ้อนวอนไม่ได้

[33:29] ความอยากทำให้ทุกข์ ไม่ใช่ตาย รักตรงไหนทุกข์ตรงนั้น

[35:39] ความอยากกับความตายมันเกาะกันอยู่ แต่ผลที่เกิดขึ้นต่างกัน

[42:18] ใช้ปัญญาแยกแยะ ยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดา

[43:38] เตรียมการยอมรับไว้ ก่อนที่ความตายจะอุบัติขึ้น

[48:44] ถ้าไม่เห็นชัดเจนให้ไล่เรียงใหม่: ความตายมีคุณสมบัติอะไร สิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องเข้าใจ เปลี่ยนความอยากให้เป็นความสลดสังเวช จะเอาความเสียใจออกจากจิตใจได้ ต้องมีปัญญา เหลือความสลดสังเวช เหลือการระลึกถึงที่ถูกต้อง ทำความเข้าใจข้อนี้ จะได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ไม่ประมาท”

ชม "ความเสมอกันของอินทรีย์ ๕" เผยแพร่ทาง YouTube Channal เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ฟัง “คำพุทธ – ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก (ปิยชาติกสูตร,โกสลสูตร,ฐานสูตร,นารทสูตร)” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ฟัง “ธรรมเพื่อคลายโศก โสกสัลลหรณธรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560