วิญญาณมีทุกที่มีทุกเรื่องมีทุกช่องทางมีในทุกเวลา แต่เราเลือกที่จะเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้อยู่ที่สิ่งที่เราทำอยู่เฉพาะหน้า การเลือกเอาจิตมาจดจ่อไว้นั่นคือการระลึกได้ นั่นคือ สติ ตรงนี้เราจะเริ่มเห็นการแยกกันระหว่างขันธ์ 5 กับ มรรค

การระลึกรู้หรือสติสามารถทำได้ทั้งเต็มรูปแบบและในจิตอธิษฐานการงาน ใช้หลักการเส้นทางเดียวกัน แต่รูปแบบต่างกัน

สติเป็นทักษะที่ฝึกได้ นายทวารที่ฉลาดเขาจะฝึกใช่อยู่บางคนฝึกง่าย บางคนฝึกยาก แต่ต้องฝึกทุกคน สติที่ถ้าเราฝึกได้แม้แต่น้อย ๆ ก็มีประโยชน์มหาศาล ใช้ในเรื่องการงานจนถึงกิจการงานเพื่อรื้อถอนสังโยชน์ ขุดรากของเจ้ากิเลสอวิชชารื้อถอนภพชาติ เป็นเรื่องของโลกุตระเลย

การที่เราตั้งสติเอาไว้จะทำให้มีวิมุตคือความที่มันแยกกันเป็นสัดส่วนดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้ รักษาให้มันดีตลอดทั้งวัน สะสมเหมือนรวงผึ้ง เหมือนกับจอมปลวก ทำให้มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ ฝึกให้ต่อเนื่อง สติเป็นหนทางอันเอกทางให้พ้นทุกข์ได้

Time index

[02:08] เข้าใจทำโดยการดำรงสติไว้เฉพาะหน้า จิตจดจ่อดุจนายช่างกลึง

[13:16] สติกับวิญญาณคนละอย่างกัน

[18:10] กิจกรรมหลายอย่างแต่จดจ่ออย่างเดียว เหมือนรับรู้ได้หลายเรื่องแต่จดจ่อเพียงหนึ่ง เช่น การอ่านหนังสือ/ช่างกลึง/คนในคาเฟ่ นี้คือ สติ

[22:01] วิญญาณมีหลายอย่าง แต่การระลึกได้คือสติ เป็นจุดที่แยกออกจากกันได้ระหว่างขันธ์5 กับ มรรค

[29:43] ตั้งสติเอาไว้ก่อให้เกิดความระงับลงทางกายและใจ

[32:53] สติอยู่กับการงานคือจิตอธิษฐานการงาน ใช้หลักการเส้นทางเดียวกันแต่รูปแบบต่างกัน

[43:38] สติเป็นทักษะที่ฝึกได้และคุ้มค่า

[48:29] เครื่องมือทั้ง10

[50:45] รักษาสติให้ดี ทำให้ได้ตลอดทั้งวัน ทุกอิริยาบถสะสมเหมือนรวงผึ้ง จะมีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ พ้นทุกข์ได้


อ่าน "วิภังคสูตรที่ ๒" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

อ่าน "มหาสติปัฏฐานสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "จิตนี้ฝึกได้" ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26 กันยายน 2560