จาคะ หรือ การให้ การสละออกจะเริ่มจากการให้สิ่งของต่างๆที่เป็นภายนอก

การให้ การสละออกที่ละเอียดขึ้นมาอีกคือการให้โดยการใช้กายนี้ ปฏิบัติตามศีล ตามธรรม

ส่วนการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โดยการใช้ใจทำ เป็นการให้กิเลส ตัณหา และอวิชชาออกไปให้หมด เป็นการให้ที่สละราคะ โทสะ และโมหะ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้รับเลย ซึ่งวิธีการที่จะทำให้สำเร็จได้ก็ด้วยการภาวนา เพื่อให้เข้าถึง "อัพยากตธรรม" หรือ "อัพยากฤต" ซึ่งหมายถึง สภาวะธรรมที่ไม่มีการกำเริบอีก เป็นการเข้าสู่พระนิพพานนั่นเอง

Time index

[00:15] แนะนำรูปแบบรายการใหม่ในแต่ละวันตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงช่องทางเพิ่มเติมในการรับฟังธรรมะทาง website ที่ www.donhaisok.co และทางโทรศัพท์มือถือ โดยการใช้ Podcast Application (มีทั้ง Apple Podcast สำหรับ IOS และ Google Podcast สำหรับ Android) โดยค้นหาจากคำว่า "donhaisok" หรือ “ดอนหายโศก” ก็ได้เช่นกัน

[12:23] ไม่ฉลาดทางโลก จะไม่ฉลาดในทางธรรม ผู้ถามสงสัยว่าคนไม่ฉลาดทางโลกสามารถฝึกสำเร็จในทางธรรมหรือไม่ สืบเนื่องมาจาการฟังธรรมเรื่องคาวีอุปมาสูตรแล้วยังไม่กระจ่าง เหมือนคนไม่ฉลาดไม่มีทางสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม แปลความอย่างนี้ใช่หรือไม่

[24:08] สำนวนที่ว่า "ทำคุณคนไม่ขึ้น" คือทำดีกับเขาแล้วเขาไม่เห็น อันนี้ก็เกิดได้เป็นเรื่องธรรมดา แต่คำว่า “ทำบุญไม่ขึ้น” เป็นอย่างไร

[35:37] มีการทำบุญแบบครั้งเดียวแต่ได้ผลบุญตลอดกาลหรือไม่ ในการทำกุศลไม่ทราบว่ามีกุศลแบบใดที่ได้ประโยชน์ (เปรียบเหมือนเป็น Passive Income ในทางโลก) คือทำครั้งหนึ่งได้ผลตลอดไป โดยไม่ต้องทำบุญบ่อยๆ แต่ทำที่สำคัญครั้งเดียว จะได้หรือไม่ บุญจะหล่อเลี้ยงเราตลอดไปหรือไม่

[53:13] มีการทำบุญที่เรียกว่าเป็น อัพยากตธรรม หรือไม่ บุญที่เป็น อัพยากตธรรม มีหรือไม่ ถ้ามีการกระทำนั้น จะมีลักษณะเป็นอย่างไร และในฐานะชาวพุทธที่ดีเราควรตั้งเจตนาในการทำบุญอย่างไร