คนที่ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ว่า ชีวิตจะราบรื่นไม่มีอุปสรรคอะไรเลย ผัสสะที่ไม่น่าพอใจ มันก็มีเป็นธรรมดา ในชีวิตของเราถูกด่าว่า อากาศร้อนหนาว เงินหาย ญาติตาย อันนี้มีเป็นธรรมดา แต่พอมีแล้วเราจะรักษาสติของเราได้หรือไม่ ถ้าเรารักษาสติไม่ได้ มันจะเหมือนถูกยิงด้วยลูกศร 2 ดอกถูกกายด้วย ถูกใจด้วย แต่ถ้ารักษาสติอยู่ได้ ก็เหมือนถูกยิงด้วยลูกศรดอกเดียว คือทางกาย ไม่ถูกยิงในทางใจ

Time Index

[00:50] เริ่มปฏิบัติสมาธิ ด้วยการเจริญกายคตาสติ

[15:15] เปรียบเทียบความสุข ความทุกข์ระหว่างนรกและสวรรค์ และ ระหว่าง เทวดา สัตว์นรก และมนุษย์

[20:40] พระสูตร ชื่อ เสทกะสูตร

[25:20] ลูกศร สองดอก

[29:05] รักษาตน/รักษาผู้อื่น

[34:33] รายละเอียด รักษาตน

[37:30] รายละเอียด รักษาผู้อื่น

[43:45] ทั้ง 2 ทาง คือ เอาตัวเองเป็นหลักก็ชื่อว่า รักษาคนอื่น และ เอาคนอื่นเป็นหลักก็ชื่อว่า รักษาตัวเอง

[44:55] การเจริญสติปัฏฐาน4

[52:59] สรุป


อ่าน "เสทกสูตร ว่าด้วยธรรมเทศนาที่เสทกนิคม" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ [มจร.] สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

ฟัง "รักษาตนได้เท่ากับรักษาผู้อื่น" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562