ถ้าเข้าใจเรื่องกามไม่ถูก เอาจิตใจไปจดจ่อตั้งไว้อยู่กับความสุขที่เป็นทางตาทางหู เราจะถูกบีบคั้นแบบนี้ แต่ว่าเหรียญมันไม่ได้มีเพียงสองด้านเสมอ แต่จริงๆ มีสามด้านด้วยซ้ำ คือ ด้านหัวด้านก้อย แล้วตรงสันขอบของมัน เหรียญมีสามด้านเสมอ ไม่ได้มีด้านเดียว ด้านที่เห็นว่าจะเป็นความทุกข์ของลูก ลูกยังไม่ได้มีความสุขสักที ชั้นทำไมไม่มีเงิน แล้วทำไมเขาจะต้องเอาเงินมากขนาดนี้

ความกังวลใจ ความสงสาร ความโกรธเกลียดเขา อันนี้เป็นอกุศลธรรมได้ มันเกิดขึ้นอยู่ กำจัดได้เพราะกามมันไม่ใช่วัตถุกาม มันเป็นกิเลสกาม ที่อยู่ในใจ วัตถุกามมันอยู่ข้างนอก จะเงินสิบล้านค่าเรือนหอ ค่าแหวนเพชรนั้น เป็นวัตถุกาม แต่มันทำให้เกิดกิเลสกามข้างใน กิเลสกามนั้นจะเป็นปัญหา

Time Index

[13:37] ลักษณะความบีบคั้นทรมานนี่คือเรื่องของกาม คือ ความกำหนัดยินดีพอใจในจิตใจ และอีกด้านของเหรียญที่ไม่ใช่กาม

[17:23] เหรียญไม่ได้มีด้านเดียว ในปัญหาไม่ได้มีคำตอบเดียว ทุกเรื่องราวมีหลายมุม ถ้าปรารภเรื่องของกาม สิ่งภายนอกเป็นหลัก จะมีความทุกข์มาก จะหนักจะยุ่ง ปรับ เอาสติตั้งไว้ที่ความดีที่เลี้ยงลูกมาและความดีของลูก

[29:28] กำจัดกิเลสกามได้ด้วย การตั้งสติ กามบังไม่ให้เห็นอีกด้านหนึ่ง

[30:52] หาคู่ครองที่สมควรเป็น 1 ใน 5 หน้าที่ของพ่อแม่ โดยดูที่แก่น คือ ศีล ศรัทธา จาคะ ปัญญา อย่าดูที่เปลือกหรือกระพี้

[35:52] เรื่องสองครอบครัวของชายหญิงที่จะครองคู่กัน มีหน้าที่ของสามีและภรรยาที่ต้องรักษากันตามทิศทั้ง 6 เพื่อทิศนั้นจะไม่เป็นภัย

[37:48] สรุป: อย่ารีบด่วนเกินไป ตัดสินใจไม่รอบคอบ จะอยู่ในความประมาทได้ ต้องมองให้รอบคอบทุกด้าน ให้อยู่ตามมรรคแปด จะสามารถที่จะรักษาชีวิตรักษาจิตใจของเรา ให้ไปในทางที่ดีได้