นิทานธรรมบท ครั้งนี้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระนางสามาวดี โดยเป็นเรื่องราวของโฆสกเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของพระนาง โฆสกเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีซึ่งมีวิบากจากอกุศลกรรมเก่าตามมาส่งผล อกุศลกรรมดังกล่าวเกิดจากเมื่อครั้งที่เกิดเป็นนายโกตุหลิก เมื่อภรรยาคลอดลูกก็พอดีเกิดทุพภิกขภัย จึงตัดสินใจพาภรรยาและลูกน้อยเพิ่งคลอดเดินทางอพยพ ระหว่างทางได้รับความลำบากจึงตัดสินใจทิ้งลูก วิบากจากอกุศลกรรมทำให้ไปเกิดเป็นสุนัขซึ่งคอยเห่าไล่สัตว์ร้ายให้พระปัจเจกพุทธเจ้า  อานิสงส์ดังกล่าวส่งผลให้เมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรผู้มีเสียงดังมาก โฆสกเทพบุตรเสวยสมบัติอยู่ในเทวโลกไม่นาน ไปจุติเกิดเป็นบุตรโสเภณีในกรุงโกสัมพี แต่โสเภณีจะเลี้ยงไว้เฉพาะบุตรสาวเพื่อสืบทอดอาชีพ เมื่อคลอดบุตรเป็นชายนางจึงนำทารกน้อยไปทิ้ง แต่มีคนมาพบและเก็บไปเลี้ยง

เศรษฐีชาวเมืองโกสัมพีซึ่งมีภรรยาครรภ์แก่ได้ยินปุโรหิตบอกว่าเด็กที่เกิดวันนี้เป็นผู้มีบุญมาก อนาคตจะได้เป็นมหาเศรษฐีของเมือง จึงให้หญิงคนใช้ไปตามหาทารกชาย ถ้าลูกของตนเป็นลูกสาวจะให้แต่งงานด้วย แต่ถ้าลูกของตนเป็นชายก็จะฆ่าเด็กทิ้ง แต่ภายหลังภรรยาเศรษฐีคลอดบุตรเป็นชาย เศรษฐีจึงคิดจะฆ่าทารกที่เลี้ยงไว้ เศรษฐีพยายามฆ่าเด็กหลายครั้งแต่ไม่ตาย จึงจำต้องเลี้ยงไว้จนเติบใหญ่ ให้ชื่อว่า โฆสกะ เศรษฐีล้มป่วยเพราะความแค้นบุตรชายตัวเองมาตายด้วยแผนการที่คิดจะฆ่าโฆสกะของตน  เมื่อเศรษฐีตายลงโฆสกะจึงได้รับตำแหน่งเศรษฐี ภายหลังโฆสกเศรษฐีทราบว่าตนทำกรรมหนักไว้จึงส่งผลให้จะโดนฆ่า จึงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท และให้ตั้งโรงทาน สละทรัพย์เพื่อสงเคราะห์คนเดินทางไกลและคนกำพร้า ส่งผลให้มีมิตรสหายมากและได้รู้จักกับบิดาของพระนางสามาวดี

Time index

[02:24] ธรรมบทแปล เรื่อง พระนางสามาวดี เรื่องที่ 15 เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของโฆสกเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของพระนางสามาวดี โฆสกเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแห่งกรุงโกสัมพี แคว้นวังสะ ซึ่งมีชีวิตพลิกผันมาหลายชาติ ชาติปัจจุบันก็เฉียดตายหลายครั้งตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพราะมีวิบากจากอกุศลกรรมเก่าตามมาส่งผล แต่ในที่สุดเมื่อวิบากจากกุศลกรรมส่งผลบ้าง เขาก็ได้เป็นมหาเศรษฐี

[31:22] ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว เศรษฐีหาอุบายคิดฆ่าโฆสก โดยให้นายช่างหม้อฆ่า แต่ผู้ที่โดนฆ่ากลับเป็นลูกชายของเศรษฐี 


อ่าน “เรื่อง พระนางสามาวดี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒