2คนต้องดูแล 2ปากต้องหาอาหารใส่ ปากตัวเองเป็นปากที่ 3ถ้าจะเสียเวลากับเรื่องที่ผ่านมา ไปไม่รอดหรอก คำสอนมีอยู่คือ ธัมโม คนอื่นแก้ไขสถานการณ์ได้ ชั้นก็ต้องทำได้ ศรัทธาความมั่นใจนี้ คือ สังโฆ มีปัญญาไม่ทำร้ายตัวเองในด้านความคิดอีก

แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องมีปัญญามากนะต้องมีความมั่นใจเชื่อใจด้วยการกระทำกำลังความเพียรของบุคคล ชั้นต้องรอด ต้องสู้ต้องทำได้ สิ่งที่จำไม่ลืมเป็นบทเรียนนั้น เหมือนเชื้อเพลิงเป็นพลังผลักดันให้เราเดินไปข้างหน้า อยู่ที่ต้องมองเห็นให้ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิ แยกแยะส่วนที่ไม่ดีออกไป ตบจิตอย่าให้ไปในทางต่ำ ในทางที่ไม่ใช่มรรคแปดนี่สำคัญ ในทุกเรื่องราวของชีวิตต้องอยู่ในมรรคแปดให้ดีให้หมดให้ตลอด

Time Index

[04:28] ผู้หญิงสามีทิ้งมีลูกอายุไม่ถึง 2 ขวบกับอีกคนที่ยังอยู่ในท้อง และอีกหลายกรณี รวมทั้งพ่อเลี้ยงเดี่ยว

[13:11] เบรค - พรหมภาษิต “เหตุที่ทรงเคารพพระสัทธรรม” (คารวสูตร)

[15:03] แบ่ง 3 ส่วน : ตัวเอง การเงิน/ปัจจัย 4 และการเลี้ยงลูก

[19:24] ตัวเอง : คิดเรื่องที่ช้ำใจ จะช้ำใจอยู่เรื่อย ๆ

[21:51] ให้อภัย/กำลังใจ/ศรัทธา/ปัญญา

[22:51] ศรัทธา มั่นใจว่า ต้องรอด ชีวิตต้องดำเนินไปได้ ลูกจะเป็นคนดี สังคมยังมีเรื่องที่ดี ๆ คนอื่นทำได้ ทำไมชั้นจะทำไม่ได้

[25:59] จะไม่ให้เสาหลักมันผุกร่อน อย่าให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิต ต้องมีปัญญา เห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมา ขันธ์ห้าเป็นแบบนี้ ไม่เที่ยง เราจะให้อภัยได้

[30:37] ทุกเรื่องของชีวิต ต้องอยู่ในมรรคแปด จะออกจากทุกข์ได้ ต้องมาตามทางสายกลาง

[33:36] คาดหวังในลูก เป็นตัณหาความอยาก ทุกข์ที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะความคาดหวังหรือ

[35:57] ถ้ามีคนอื่นเข้ามาในชีวิต ให้ดูที่ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา

[39:22] อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นมนุษย์ป้า เป็นปัญหาในสังคม เห็นแก่ตัว ตัดขาดตัวเองจากคนอื่น เอาเปรียบคนนั้นคนนี้

[39:41] การเงิน/ปัจจัย 4 : การจ่ายทรัพย์อย่างเหมาะสม ทำงบประมาณ แต่อย่าตระหนี่ เพราะเป็นการปิดกั้นตัวเองจากสังคม จะทุกข์หนักขึ้น

[43:42] การหารายได้/อิทธิบาท 4

[45:57] การเลี้ยงลูก : ให้ตั้งอยู่ในความดี ห้ามเสียจากบาปและอย่าตราบาปให้ลูก

[50:15] เป็นตัวอย่างให้ลูกในทุก ๆ สถานการณ์

[52:42] สถานการณ์แบบนี้ ต้องมีกำลังใจ เรื่องของตัวเอง ปฏิบัติตามของมรรคแปด มีการให้อภัย เรื่องการเงินทั้งรายรับรายจ่าย วิธีหาเงิน หาปัจจัย 4 การแบ่งจ่ายทรัพย์ และปฏิบัติกับลูกตามหน้าที่ของทิศทั้ง 6